Rodyti straipsnį

Rodyti antro lygio meniu

Rodyti turinį

Jehovos liudytojai

lietuvių

„Išsilaikykite Dievo meilėje“

 PRIEDAS

Kada ir kodėl krikščionei reikia užsidėti galvos apdangalą?

Kada ir kodėl krikščionei reikia užsidėti galvos apdangalą?

Kokiais atvejais ir kodėl krikščionė, garbindama Dievą, turi užsidėti galvos apdangalą? Apsvarstykime, ką apie tai Dievo įkvėptas rašė apaštalas Paulius. 1 Korintiečiams 11:3-16 jis pateikė gaires, kurios padeda gerai šį dalyką suprasti, kad apsispręstume teisingai ir taip teiktume garbę Dievui. Reikia atsižvelgti į tris veiksnius: 1) kokias tarnybos užduotis moteris atlieka, 2) kokiomis aplinkybėmis tai daro ir 3) iš kokių paskatų.

Užduotys. Paulius mini dvi — maldą ir pranašavimą (4 ir 5 eilutės). Malda, suprantama, yra pagarbus kreipimasis į Jehovą. O pranašavimu šiandien galima vadinti visokį biblinį mokymą. Tačiau ar Paulius norėjo pasakyti, kad moteris turi užsidėti galvos apdangalą kaskart, kai meldžiasi ar moko Biblijos tiesų? Ne. Viskas priklauso nuo to, kokios yra aplinkybės.

Aplinkybės. Iš Pauliaus žodžių galima suprasti, jog jis kalba apie dvejopas aplinkybes, arba gyvenimo sritis, — šeimą ir bendruomenę. Štai jis sako: „Moters galva — vyras, [...] kiekviena moteris, kuri meldžiasi ar pranašauja neapgobta galva, paniekina savo galvą“ (3 ir 5 eilutės). Šeimoje moteris yra pavaldi vyrui, nes tokia Jehovos valia. Tad jeigu imdamasi pareigų, Jehovos skirtų šeimos galvai,  ji deramai neparodo, jog pripažįsta savo pavaldumą, užtraukia sutuoktiniui gėdą, kitaip tariant, „paniekina savo galvą“. Pavyzdžiui, jeigu krikščionei tektų vesti Biblijos studijas jos vyrui dalyvaujant ar esant šalia, ji turėtų užsidėti galvos apdangalą ir tuo parodyti, kad pripažįsta esanti jam pavaldi. Prisidengti galvą reikia net jeigu vyras nėra krikštytas, nes jis vis tiek yra šeimos galva. * Ir jeigu krikščionė melstųsi ar mokytų dalyvaujant ar šalia esant jos nepilnamečiam krikštytam sūnui, taip pat turėtų prisidengti galvą, — nors sūnus nėra šeimos galva, tuo ji parodys pripažįstanti krikštytų vyrų padėtį bendruomenėje.

Paulius mini ir bendruomenę: „Jei kas norėtų ginčytis, tai nei mes, nei Dievo bendruomenės kitokio papročio neturime“ (16 eilutė, NW). Krikščionių bendruomenėje vadovauti skirta krikštytiems vyrams (1 Timotiejui 2:11-14; Hebrajams 13:17). Tik jie Dievo valia skiriami vyresniaisiais, tarnybiniais padėjėjais ir yra įpareigoti rūpintis jo kaimene (Apaštalų darbų 20:28). Tačiau kartais dėl vienokių ar kitokių aplinkybių galima paprašyti krikščionės atlikti užduotį, kuri paprastai skiriama tinkamam krikštytam broliui. Pavyzdžiui, jai gali būti paskirta vesti lauko tarnybos sueigą, jeigu šią užduotį galintys atlikti krikštyti broliai tąkart negali dalyvauti arba jeigu tokių išvis nėra. Arba ji gali vesti iš anksto sutartas Biblijos studijas dalyvaujant krikštytam broliui. Kadangi tarnystė tokiomis aplinkybėmis iš esmės yra bendruomenės mokomosios veiklos dalis, ji užsidėtų galvos apdangalą pripažindama, jog atlieka pareigas, paprastai skiriamas vyrui.

Kita vertus, daugeliu atvejų sesei prisidengti galvos nereikia, pavyzdžiui, atsakant į klausimus bendruomenės sueigose, skelbiant po namus gerąją naujieną su savo vyru ar kitu krikštytu broliu, studijuojant ar meldžiantis su  savo nekrikštytais vaikais. Suprantama, gali kilti ir daugiau klausimų, tad jeigu sesė abejoja, kaip turėtų elgtis vienoje ar kitoje situacijoje, verta būtų tai dar patyrinėti. * Jeigu ji vis tiek nebūtų tikra, tačiau sąžinės balsas ją skatintų prisidengti galvą, sąžinės būtų tinkama klausyti, kaip daro krikščionė nuotraukoje parodytu atveju.

Paskatos. 10 eilutėje paminėtos dvi priežastys, dėl ko krikščionei reikia užsidėti galvos apdangalą: „Moteris privalo turėti ant galvos pavaldumo ženklą dėl angelų“ (Brb). Pirma atkreipk dėmesį į žodžius „pavaldumo ženklą“. Prisidengdama galvą moteris parodo, jog pripažįsta krikštytiems bendruomenės vyrams Jehovos suteiktą autoritetą. Sykiu tai liudija, kad krikščionė myli Jehovą ir yra jam ištikima. Antra priežastis, dėl ko moteris turi prisidengti galvą, — „dėl angelų“. Kas tuo norima pasakyti? Kokią įtaką moteris gali daryti toms galingoms dvasioms?

Svarbu, kad angelai matytų, jog Dievo valdžia pripažįstama visoje jo organizacijoje, — tiek danguje, tiek žemėje. Čia jiems naudingas ir netobulų žmonių pavyzdys. Juk ir patys angelai turi būti klusnūs Jehovos nustatytai tvarkai, o tai kai kuriems iš jų nepavyko (Judo 6). Tarkim, angelai mato: krikščionė labiau patyrusi, turi daugiau žinių už krikštytą bendruomenės brolį, yra sumanesnė, tačiau vis tiek noriai rodo klusnumą jo autoritetui. Sesė gal net yra pateptoji ir vėliau prisidės prie Kristaus bendravaldžių. Tai reiškia, kad ateityje ji užims padėtį, aukštesnę nei pačių angelų, ir valdys drauge su Kristumi danguje. Koks puikus  pavyzdys angelams! Tad sesės turi ypatingą galimybę nuolankiai rodyti ištikimybę bei klusnumą milijonų ištikimųjų Dievo angelų akivaizdoje.

^ pstr. 3 Paprastai moteriai nedera melstis balsu, kai šalia yra jos tikintis vyras, išskyrus ypatingus atvejus, pavyzdžiui, jeigu jis negali kalbėti dėl ligos.

^ pstr. 2 Daugiau apie tai rašoma žurnalo Sargybos bokštas 2015 m. vasario 15 d. numeryje, p. 30, ir 1977 m. vasario 15 d. numeryje (anglų kalba), p. 125—128.