Kraujo frakcijos. Kraujo frakcijos išgaunamos skaidant keturis pagrindinius kraujo komponentus — raudonuosius kūnelius, baltuosius kūnelius, trombocitus ir plazmą. Pavyzdžiui, raudonuosiuose kūneliuose yra baltymo, vadinamo hemoglobinu. Žmogaus arba gyvūnų hemoglobino esama tam tikruose preparatuose, naudojamuose gydant pacientus, kurie patiria ūmią anemiją ar smarkiai nukraujuoja.

Plazmoje (90 procentų jos sudaro vanduo) yra įvairiausių hormonų, neorganinių druskų, fermentų ir maistingųjų medžiagų, įskaitant mineralus ir cukrų. Joje taip pat yra krešėjimo faktorių, antikūnų, kovojančių su ligomis, ir baltymų, pavyzdžiui, albumino. Jeigu žmogui kyla tam tikros ligos grėsmė, gydytojas gali paskirti gama globulino injekcijų. Šis išgaunamas iš imunitetą tai ligai turinčių žmonių kraujo plazmos. O skaidant baltuosius kraujo kūnelius išgaunami interferonai ir interleukinai. Jie vartojami kai kurioms virusinėms infekcijoms ir vėžiui gydyti.

Ar krikščionys gali sutikti, kad jiems gydyti būtų naudojamos kraujo frakcijos? Biblijoje tai konkrečiai nedetalizuojama, tad kiekvienam Dievo akivaizdoje reikia apsispręsti pačiam, klausant sąžinės balso. Kai kurie atsisako visų kraujo frakcijų. Jie taip nusprendžia dėl to, kad izraelitams buvo duotas nurodymas ištekėjusį gyvūno kraują ‘išpilti ant žemės’ (Pakartoto Įstatymo 12:22-24). Kiti neprieštarauja, kad jų gydymui būtų naudojama tam tikra  kraujo frakcija, nors, žinoma, nesutinka, kad būtų perpilamas visos sudėties kraujas arba kurie nors pagrindiniai jo komponentai. Galbūt jie daro išvadą, jog frakcijos, išgaunamos iš individo kraujo, nuo tam tikro momento netenka savo simbolinės — individo gyvybės — reikšmės.

Apsispręsdamas dėl kraujo frakcijų apsvarstyk šiuos klausimus: „Ar suprantu, jog atsisakydamas visų kraujo frakcijų atsisakyčiau ir kai kurių medikamentų, naudojamų gydant tam tikras ligas arba gerinančių kraujo krešumą ir stabdančių kraujavimą? Ar mokėčiau paaiškinti gydytojui, kodėl sutinku arba nesutinku, kad man gydyti būtų naudojama kuri nors viena ar kelios kraujo frakcijos?“.

Chirurginės procedūros. Dvi iš jų yra hemodiliucija ir kraujo kūnelių reinfuzija. Atliekant hemodiliuciją dalis kraujo nutekinama į maišelius ir pakeičiama bekrauju tirpalu, o vėliau grąžinama į organizmą. Kraujo reinfuzijos aparatu per operaciją kraujas iš žaizdos ar kūno ertmės susiurbiamas, išvalomas arba išfiltruojamas ir grąžinamas į organizmą. Kadangi šios ir panašios chirurginės procedūros gali būti atliekamos skirtingai, nelygu gydytojas, krikščioniui reikia pasiteirauti savo gydytojo, ką konkrečiai jis ketina daryti.

Apsispręsdamas dėl chirurginės procedūros apsvarstyk tokius klausimus: „Jei dalis mano kraujo bus tekinama iš  organizmo ir jo tėkmė kuriam laikui galbūt netgi sustos, ar sąžinė leis man jį vis dar laikyti savo organizmo dalimi ir nereikalauti, kad jis būtų ‘išpiltas ant žemės’? (Pakartoto Įstatymo 12:23, 24) Ar mano sąžinė nepriekaištaus, jeigu atliekant kokią nors medicininę procedūrą kažkiek mano kraujo bus paimta, modifikuota ir vėl grąžinta į organizmą? Ar žinau, kad atsisakydamas visų procedūrų, susijusių  su mano krauju, atsisakau ir tokių kaip kraujo tyrimai, hemodializė arba dirbtinė kraujotaka?“.

Krikščionis turi pats apsispręsti, kas gali būti daroma su jo krauju atliekant chirurginę procedūrą. Tas pats pasakytina apie medicininius tyrimus ir kitas procedūras, per kurias paimama truputis asmens kraujo ir, galbūt vienaip ar kitaip modifikavus, sušvirkščiama atgal į organizmą.