Rodyti straipsnį

Rodyti antro lygio meniu

Rodyti turinį

Jehovos liudytojai

lietuvių

„Išsilaikykite Dievo meilėje“

Šis leidinys padės tau gyventi taip, kaip moko tiesa, ir išsilaikyti Dievo meilėje.

Vadovaujančiosios tarybos laiškas

Jehovos liudytojų Vadovaujančioji taryba ragina visus, kurie myli Jehovą, sekti Jėzaus pavyzdžiu. Juk jis pasiliko Tėvo meilėje.

1 SKYRIUS

„Tai ir yra Dievo meilė“

Kas yra Dievo meilė, paaiškėja iš vienos vienintelės Biblijos eilutės.

2 SKYRIUS

Kaip išsaugoti švarią sąžinę?

Ar gali būti taip, jog sąžinė yra rami, tačiau Dievo požiūriu ji nėra švari?

3 SKYRIUS

Mylėk tuos, kuriuos myli Dievas

Jehova draugus renkasi atidžiai. Tad ir mes žiūrėkime, su kuo draugaujam.

4 SKYRIUS

Kodėl turime gerbti vyresnybę

Jehova nori, kad gerbtume vyresnybę. Taigi, ką gerbti privalu?

5 SKYRIUS

Ką reiškia neiti išvien su pasauliu

Kaip, gyvendami pasaulyje, galime būti „ne pasaulio“?

6 SKYRIUS

Kaip pasirinkti pramogas

Ką reikėtų apsvarstyti renkantis pramogas?

7 SKYRIUS

Ar gyvybė tau tiek pat brangi, kiek Dievui?

Ką reiškia branginti gyvybę? Ar pakanka vien nekelti rankos prieš artimą?

8 SKYRIUS

Dievas myli tuos, kurie tyri

Jei vadovausies Biblijos principais, išsisaugosi to, kas suteršia, ir liksi tyras Dievo akivaizdoje.

9 SKYRIUS

„Bėkite nuo ištvirkavimo!“

Kasmet tūkstančiai krikščionių pasiduoda amoralumui. Kaip neužkibti ant amoralumo kabliuko?

10 SKYRIUS

Santuoka — mylinčio Dievo dovana

Kaip gali pasirengti santuokiniam gyvenimui? O jeigu esi susituokęs, kaip gali stiprinti santuokos saitus?

11 SKYRIUS

„Tebūna visų gerbiama santuoka“

Šeši savityros klausimai padės suprasti, kaip gali sustiprinti savo santuoką.

12 SKYRIUS

„Kalbėkite vien kas gera“

Mūsų kalba gali kitus ugdyti arba žeisti. Mokykimės deramai naudotis šia Dievo dovana.

13 SKYRIUS

Šventės, kurios rūstina Dievą

Kai kurios šventės, regis, skirtos Dievo garbei, iš tikrųjų jį skaudina.

14 SKYRIUS

Visada elkis sąžiningai

Kad mokėtume su kitais elgtis sąžiningai, pirma turime išmokti būti sąžiningi patys sau.

15 SKYRIUS

Džiaukis savo darbo vaisiais

Penki klausimai padės išsiaiškinti, ar siūlomas darbas yra tinkamas.

16 SKYRIUS

Priešinkis Velniui ir išsilaikyk prieš jo klastas

Mes pripažįstame, kad Šėtonas yra galingas, tačiau pernelyg tuo nesidomime. Kodėl?

17 SKYRIUS

„Statykite save ant savo švenčiausiojo tikėjimo!“

Kaip gali save ugdyti, kad stiprėtum tikėjimu ir kad išsilaikytum Dievo meilėje? Pakalbėkime apie tris dalykus.

PRIEDAS

Kaip elgtis su asmeniu, atskirtu nuo bendruomenės

Ar tikrai būtina vengti bet kokių ryšių su atskirtuoju?

PRIEDAS

Kada ir kodėl krikščionei reikia užsidėti galvos apdangalą?

Biblija nurodo tris veiksnius, į kuriuos reikia atsižvelgti.

PRIEDAS

Vėliavos pagerbimas, balsavimas ir alternatyvioji civilinė tarnyba

Kokie Biblijos principai padės išlaikyti švarią sąžinę šiais klausimais?

PRIEDAS

Kraujo frakcijos ir chirurginės procedūros

Jei gerai iš anksto pasiruoši, prireikus apsispręsti dėl gydymo žinosi, ką daryti.

PRIEDAS

Kaip nugalėti įprotį masturbuotis

Sužinok, kaip gali įveikti šį netyrą įprotį.

PRIEDAS

Biblijos požiūris į skyrybas ir gyvenimą skyrium

Kokiomis aplinkybėmis, pasak Biblijos, išsiskyręs asmuo turi teisę kurti naują šeimą?

PRIEDAS

Kaip spręsti verslo ginčus

Ar krikščionis gali pateikti teisminį ieškinį savo bendratikiui?