Rodyti straipsnį

Rodyti antro lygio meniu

Rodyti turinį

Jehovos liudytojai

lietuvių

Dievo Karalystė: šimtas veiklos metų

Kairėje: liudytojai Vokietijoje gavo humanitarinę pagalbą iš Šveicarijos (1946 m.); dešinėje: Japonijoje atstatoma cunamio nuniokota susirinkimų salė (2011 m.)

 6 DALIS

Karalystės veiklos rėmimas. Statybos ir pagalba po nelaimių

Karalystės veiklos rėmimas. Statybos ir pagalba po nelaimių

 ĮEINI į pastatą, kuriame kas savaitę vyksta tavo bendruomenės sueigos. Šiais Dievo garbinimo namais visada didžiavaisi. Gal net prisimeni, kaip prieš kurį laiką pats savo rankomis prisidėjai prie šio pastato statybos. Bet tai, kas dabar jame vyksta, tave nepaprastai sujaudina. Po neseniai praūžusių audrų ir visą regioną nuniokojusių potvynių filialo komitetas čia įkūrė laikiną pagalbos centrą. Nuo stichinės nelaimės nukentėję broliai ir seserys čia ateina maisto, drabužių, švaraus vandens ir kitų dalykų. Humanitarinė pagalba teikiama labai organizuotai, tvarkingai. Kurį laiką stebi, kaip juda brolių ir seserų eilė. Gavę, ko reikia, daug kas iš dėkingumo nubraukia ašarą.

Kadaise Jėzus sakė, kad ryškiausias jo tarnų bruožas bus tarpusavio meilė (Jn 13:34, 35). Šioje dalyje aptarsime, kaip krikščionių meilė matoma Jehovos liudytojų statybose ir teikiant pagalbą po įvairių nelaimių. Mūsų meilė — aiškus įrodymas, kad esame valdomi Karaliaus Jėzaus Kristaus.

ŠIOJE DALYJE

18 SKYRIUS

Kaip Dievo Karalystės veikla finansuojama

Iš kur gauname lėšų? Kaip jos panaudojamos?

19 SKYRIUS

Statyba Jehovos šlovei

Įvairūs pastatai tikrai teikia Dievui šlovę. Bet labiausiai jis vertina kai ką kita.

20 SKYRIUS

Tarnaujame nelaimės ištiktiesiems

Kodėl tinkama sakyti, kad patarnavimas nelaimės ištiktiesiems yra dievatarnystės rūšis?