Rodyti straipsnį

Rodyti antro lygio meniu

Rodyti turinį

Jehovos liudytojai

lietuvių

Dievo Karalystė: šimtas veiklos metų

Vadovaujančiosios tarybos laiškas

Vadovaujančiosios tarybos laiškas

Brangus Karalystės evangelijos skelbėjau!

ĮSIVAIZDUOK, kad gyveni XX amžiaus pradžioje ir esi Bruklino Betelio šeimos narys. 1914 metų spalio 2 dienos, penktadienio, rytas. Tu sėdi savo vietoje valgomajame ir su visais lauki brolio Čarlzo Teizo Raselo. Ir štai durys atsidaro. Kaip įprasta, brolis Raselas stabteli ir garsiai ištaria: „Labas rytas!“ Bet šįkart brolis neskuba sėstis prie stalo. Suplojęs rankomis jis iškilmingai paskelbia: „Pagonių laikai baigėsi; jų karalių dienos praėjo!“ Tu netveri džiaugsmu — kaip seniai laukei šios akimirkos! Su visais beteliečiais brolio Raselo žodžius palydi ilgais, entuziastingais plojimais.

 Nuo tada, kai buvo įkurta Dievo Karalystė, praėjo šimtas metų. Ką per tą laiką ji nuveikė? Labai daug. Karalystės rėmėjų padaugėjo nuo vos kelių tūkstančių 1914-aisiais iki beveik aštuonių milijonų šiandien. Jehova ir jo paskirtas Karalius Jėzus Kristus savo tarnus nuolat grynino ir mokė. Ar tu patyrei šio mokymo naudą?

Dabar dažnai girdime brolius sakant: „Jehovos vežimas juda pirmyn!“ Ir tai tiesa. Vis dėlto atidžiai skaitydamas šią knygą įsitikinsi, kad dangiškasis vežimas, tai yra nematomoji Jehovos organizacijos dalis, ypač dideliu greičiu skrieja nuo pat 1914-ųjų. Kad geroji naujiena apie Karalystę nuskambėtų kuo plačiau, skelbėjai naudojo vis naujesnius būdus ir įrankius: publikavo pamokslus laikraščiuose, rengė eisenas su plakatais, rodė filmus, ėjo pas žmones su liudijimo kortelėmis, gramofonais, liudijo per radiją, internetą.

Jehovos padedami nemokamą krikščionišką literatūrą leidžiame jau daugiau kaip 670 kalbų. Tiek pasiturinčiose, tiek vargingesnėse šalyse pastatyta daug susirinkimų ir suvažiavimų salių, taip pat nemažai mūsų organizacijos filialų. O kurį nors kraštą užklupus nelaimei, broliai ir seserys visada atskuba ten gyvenantiems tikėjimo draugams į pagalbą (Pat 17:17, Skv).

Kartais dvasininkai ir kiti priešininkai prisidengdami įstatymais mėgino mūsų veiklą sustabdyti. Bet daugeliu atvejų tai „labiau pasitarnavo negu sukliudė gerosios naujienos pažangai“ (Fil 1:12; Ps 94:20).

Džiaugiamės tarnaudami kartu su tavimi ir kitais mūsų „šeimynykščiais“. Būk tikras, kad mes jus visus labai mylime. Meldžiamės, kad ši knyga padėtų tau dar labiau vertinti savo dvasinį paveldą (Mt 24:45).

Su geriausiais linkėjimais

tavo broliai

Jehovos liudytojų Vadovaujančioji taryba