Rodyti straipsnį

Rodyti antro lygio meniu

Rodyti turinį

Jehovos liudytojai

lietuvių

Dievo Karalystė: šimtas veiklos metų

Kairėje: sesuo leidžia brolio Rezerfordo kalbos įrašą (Alabamos valstija, JAV, ketvirtojo dešimtmečio pabaiga); dešinėje: sesuo veda Biblijos studijas (Šveicarija)

 1 DALIS

Tiesa apie Karalystę. Maistas reikiamu metu

Tiesa apie Karalystę. Maistas reikiamu metu

 ŽMOGUS, kuriam vedi Biblijos studijas, garsiai perskaito Šventojo Rašto eilutę. Staiga studijuotojo akys nušvinta — jis perprato naują dalyką! Išgirsti atsargų klausimą: „Ar aš teisingai supratau: Biblija moko, kad amžinai gyvensime rojuje — čia, žemėje?“ Liudytojas, su kuriuo pas tą žmogų atėjote, nusišypso ir atsako: „Juk pats skaitėte Biblijoje, ar ne?“ Studijuotojas iš nuostabos papurto galvą: „Kaip gali būti, kad iki šiol aš to nežinojau!“ Tada prisimeni, kad lygiai tuos pačius žodžius jis jau buvo ištaręs prieš kelias savaites, kai pirmą kartą išgirdo, kad Dievo vardas yra Jehova.

Ar esi kada vedęs Biblijos studijas tokiam nuoširdžiam žmogui? Panašų džiaugsmą yra patyrę nemažai Dievo tarnų. Tokiomis akimirkomis prisimename, kokią vertingą dovaną esame gavę, — tiesos pažinimą. Bet ar kada susimąstei, kaip ši dovana tave pasiekė? Pirmoje knygos dalyje tai ir aptarsime. Tai, kad Jehovos tarnai tiesą supranta vis aiškiau, — akivaizdus įrodymas, kad Dievo Karalystė veikia. Jau visą šimtmetį šios Karalystės valdovas Jėzus Kristus rūpinasi, kad jo sekėjai būtų mokomi tiesos.

ŠIOJE DALYJE

3 SKYRIUS

Jehova atskleidžia savo sumanymus

Ar įkurti Karalystę Dievas buvo numatęs nuo pat pradžių? Ką apie Dievo Karalystę paaiškino Jėzus?

4 SKYRIUS

Jehova išaukština savo vardą

Kaip Jehovos organizacija išaukštino Dievo vardą? Kaip kiekvienas galime prisidėti prie Jehovos vardo pašventinimo?

5 SKYRIUS

Karalius padeda suprasti tiesą apie Karalystę

Pasigilinkite: kas Dievo Karalystės valdovai? kas jos pavaldiniai? ką reiškia būti jai ištikimam?