Rodyti straipsnį

Rodyti antro lygio meniu

Rodyti turinį

Jehovos liudytojai

lietuvių

Dievo Karalystė: šimtas veiklos metų

Kaip laukiame laiko, kai bus ištesėti visi Jehovos pažadai!

 7 DALIS

Karalystės pažadai. Visa bus nauja

Karalystės pažadai. Visa bus nauja

 KREPŠYJE obuolių vis daugėja. Nuskini dar vieną. „Kaip skaniai jis kvepia!“ — pasimėgauji prieš dėdamas obuolį prie kitų. Dirbi jau ne vieną valandą, bet nuovargio nejauti. Rodos, galėtum dirbti ir dirbti. Obuolių skinti susirinko visa šeima, padėti atėjo ir draugai. Prie gretimos obels darbuojasi tavo mama. Ji smagiai šnekučiuojasi su talkininkais. Tokią ją ir atsimeni iš vaikystės: jauną, gražią, nuotaikingą. Kiek metų prabėgo! Apie senąjį pasaulį sunku ir pagalvoti. Kaip kitados buvo liūdna matyti savo mamą senstančią, kamuojamą ligų. O kai laikei jos ranką ir mama išleido paskutinį atodūsį... Prie jos kapo liejai karčias ašaras. Bet kas buvo, praėjo. Štai mama vėl šalia tavęs, gyva ir sveika, trykštanti jaunatviška energija! Į gyvenimą grįžo ir daugybė kitų tau brangių žmonių.

Tai ne pasaka. Dievas įvykdo visus savo pažadus, todėl esame tikri: tokios šviesios dienos ateis. Šioje dalyje aptarsime, kokie pažadai, susiję su Dievo Karalyste, bus ištesėti netolimoje ateityje iki Armagedono karo ir kas vyks po jo. Kokie būsime laimingi, kai Dievo Karalystė žemėje įsiviešpataus ir visa padarys nauja!

ŠIOJE DALYJE

21 SKYRIUS

Dievo Karalystė pašalins savo priešus

Armagedono karui reikia ruoštis jau dabar.

22 SKYRIUS

Dievo Karalystė įgyvendins žemėje Jehovos valią

Kodėl galime būti tikri, kad Jehova savo pažadus ištesės?