Rodyti straipsnį

Rodyti antro lygio meniu

Rodyti turinį

Jehovos liudytojai

lietuvių

Dievo Karalystė: šimtas veiklos metų

Milijonai žmonių paklūsta Dievo Karalystei ir todėl žino, kad jiems garantuotas laimingas ir saugus gyvenimas. Gal ir jūs norėtumėte būti jos pilietis?

Vadovaujančiosios tarybos laiškas

Kaip pasitvirtino Č. T. Raselo žodžiai, ištarti Betelio šeimai 1914 metų spalio 2-osios rytą?

1 SKYRIUS

„Teateina tavo karalystė“

Daugiausia Jėzus kalbėjo apie Dievo Karalystę. Kaip ir kada ji ateis?

2 SKYRIUS

Dievo Karalystė užgimsta

Kas tikruosius Jėzaus sekėjus parengė Karalystės užgimimui? Kas rodo, kad Karalystės valdžia reali?

3 SKYRIUS

Jehova atskleidžia savo sumanymus

Ar įkurti Karalystę Dievas buvo numatęs nuo pat pradžių? Ką apie Dievo Karalystę paaiškino Jėzus?

4 SKYRIUS

Jehova išaukština savo vardą

Kaip Jehovos organizacija išaukštino Dievo vardą? Kaip kiekvienas galime prisidėti prie Jehovos vardo pašventinimo?

5 SKYRIUS

Karalius padeda suprasti tiesą apie Karalystę

Pasigilinkite: kas Dievo Karalystės valdovai? kas jos pavaldiniai? ką reiškia būti jai ištikimam?

6 SKYRIUS

Liudijantys žmonės. Dievo tarnai mielai imasi evangelizacijos

Kodėl Jėzus neabejojo, kad paskutinėmis dienomis turės žmonių, kurie noriai aukosis dėl Karalystės? Kaip galime parodyti, kad Karalystės ieškome pirmiausia?

7 SKYRIUS

Liudijimo būdai. Stengiamės pasiekti kuo daugiau žmonių

Skaitykite, kokiomis naujovėmis Dievo tauta pasinaudojo, kad šiai santvarkai baigiantis su gerąja žinia pasiektų kuo daugiau žmonių.

8 SKYRIUS

Liudijimo įrankiai. Literatūros viso pasaulio žmonėms leidyba

Ką byloja faktas, kad mūsų leidiniai verčiami į tiek daug kalbų? Kaip mūsų literatūros leidybos istorija liudija, kad Dievo Karalystė reali?

9 SKYRIUS

Liudijimo rezultatai. Laukai „baltuoja prinokę pjūčiai“

Jėzus apaštalams pabrėžė du svarbius dalykus apie pjūtį. Kuo tie dalykai aktualūs mums?

10 SKYRIUS

Apvalyti nuo klaidatikystės

Ką bendro turi Kalėdos ir kryžius?

11 SKYRIUS

Apvalyti nuo nedorų darbų

Ką Ezechielio regėjime vaizdavo šventyklos vartai ir sarginės? Dievo tarnams tai ypač aktualu nuo 1914 metų.

12 SKYRIUS

Organizuotai tarnaujame taikos Dievui

Biblijoje netvarka priešpriešinama ne tvarkai, o ramybei. Kodėl? Atsakymas į šį klausimą labai svarbus šių dienų krikščionims.

13 SKYRIUS

Karalystės tarnai kreipiasi į teismą

Kai kurių teisėjų pasisakymai šiais laikais primena kadaise gyvenusio žymaus Įstatymo mokytojo Gamalielio požiūrį.

14 SKYRIUS

Ištikimai palaikome Dievo valdžią

Jehovos liudytojų persekiojimas dėl jų politinio neutralumo išsiveržė tarsi upė, bet ši upė buvo netikėtai sugerta. Kaip?

15 SKYRIUS

Kovojame už tikėjimo laisvę

Dievo tauta kovojo už teisę paklusti įstatymams — Dievo Karalystės įstatymams.

16 SKYRIUS

Dievo tarnų susirinkimai

Ką daryti, kad įvairūs Jehovos tarnų susirinkimai mums būtų kuo naudingesni?

17 SKYRIUS

Karalystės tarnų lavinimas

Kaip įvairūs teokratiniai kursai ir mokyklos ruošia Karalystės tarnus vykdyti jiems pavestas užduotis?

18 SKYRIUS

Kaip Dievo Karalystės veikla finansuojama

Iš kur gauname lėšų? Kaip jos panaudojamos?

19 SKYRIUS

Statyba Jehovos šlovei

Įvairūs pastatai tikrai teikia Dievui šlovę. Bet labiausiai jis vertina kai ką kita.

20 SKYRIUS

Tarnaujame nelaimės ištiktiesiems

Kodėl tinkama sakyti, kad patarnavimas nelaimės ištiktiesiems yra dievatarnystės rūšis?

21 SKYRIUS

Dievo Karalystė pašalins savo priešus

Armagedono karui reikia ruoštis jau dabar.

22 SKYRIUS

Dievo Karalystė įgyvendins žemėje Jehovos valią

Kodėl galime būti tikri, kad Jehova savo pažadus ištesės?