Rodyti straipsnį

Kas yra Dievo Karalystė?

Kas yra Dievo Karalystė?

Ar sakytumėte, kad tai...

 • pomirtinė palaimos vieta?

 • Dievo veikimas žmogaus širdyje?

 • kas nors kita?

 BIBLIJOJE PARAŠYTA:

„Dangaus Dievas įkurs karalystę, kuri niekada nebus sunaikinta“ (Danieliaus 2:44).

„Sūnus mums duotas! Jis bus mūsų valdovas“ (Izaijo 9:5 [9:6]).

JEIGU TAI TIESA...

 • danguje turi būti valdžia, kuri rūpinasi mūsų gerove (Izaijo 48:17, 18);

 • ateityje pasaulyje nebebus jokio skausmo nei sielvarto (Apreiškimo 21:3, 4).

 O AR TURIME PAGRINDO TIKĖTI TUO, KAS BIBLIJOJE PARAŠYTA?

Taip. Tikėti tuo galime bent dėl dviejų priežasčių.

 • Jėzus Kristus jau parodė, ką Dievo Karalystė nuveiks. Savo sekėjus Jėzus mokė melsti, kad ateitų Dievo Karalystė ir žemėje būtų Dievo valia (Mato 6:9, 10). Darbais jis parodė, kaip į tokius prašymus bus atsakyta.

  Gyvendamas žemėje Jėzus padarė daug gera: pamaitino išalkusias minias, išgydė nemažai ligonių, keletą žmonių net prikėlė iš mirties (Mato 15:29-38; Jono 11:38-44). Iš to galime suprasti, kokių didelių dalykų žmonijos labui jis padarys būdamas Dievo Karalystės Karaliumi (Apreiškimo 11:15).

 • Kad Dievo Karalystė netrukus ateis, byloja pasaulio įvykiai. Jėzus pranašavo, kad prieš ateinant Dievo Karalystei pasaulį vargins karai, maisto nepritekliai ir žemės drebėjimai (Mato 24:3, 7).

  Argi nesipildo ši pranašystė mūsų dienomis? Taigi galime neabejoti, kad Dievo Karalystė jau greitai išvaduos mus iš visų vargų.

 VERTA PAMĄSTYTI

Koks bus gyvenimas, kai žemėje viešpataus Dievo Karalystė?

Tai sužinosite perskaitęs PSALMYNO 37:29 ir IZAIJO 65:21-23.