Šėtonas gundo žmones daryti piktus darbus. Asmuo, norintis būti Dievo draugu, turi nekęsti to, ko nekenčia Jehova (Psalmyno 97:10). Štai keletas dalykų, kurių vengia Dievo draugai:

Seksualinės nuodėmės. „Nesvetimausi“ (Išėjimo 20:14). Seksas prieš santuoką taip pat yra blogybė (1 Korintiečiams 6:18).

Girtavimas. „Girtuokliai [...] nepaveldės Dievo karalystės“ (1 Korintiečiams 6:10).

Žmogžudystės, abortai. „Nežudysi“ (Išėjimo 20:13).

Vagystės. „Nevogsi“ (Išėjimo 20:15).

Melas. Jehova nekenčia „melagingo liežuvio“ (Patarlių 6:17).

 Smurtas ir nevaldomas pyktis. „Kas mėgsta smurtą, to [Jehova] nekenčia iš visos širdies“ (Psalmyno 11:5). „Kūno darbai [yra] [...] piktumai“ (Galatams 5:19, 20).

Lošimas. „Kad nebendrautumėte su tuo, kuris [...] yra [...] gobšas“ (1 Korintiečiams 5:11).

Rasinė ir tautinė neapykanta. „Mylėkite savo priešus ir melskitės už savo persekiotojus“ (Mato 5:43, 44).

Dievas kalba mūsų labui. Nėra lengva atsisakyti blogų darbų. Tačiau padedamas Jehovos bei jo liudytojų tu gali vengti dalykų, kurie nepatinka Dievui (Izaijo 48:17; Filipiečiams 4:13; Hebrajams 10:24, 25).