Blogi dalykai, šiandien vykstantys žemėje, rodo, jog Rojus arti. Biblijoje pasakyta, kad prieš prasidedant Rojui mes gyvensime sunkiais laikais. Dabar tai pasitvirtina! Štai kai kurie Biblijoje išpranašauti įvykiai:

Dideli karai. „Tauta sukils prieš tautą ir karalystė prieš karalystę“ (Mato 24:7). Ši pranašystė išsipildė. Nuo 1914 metų buvo du pasauliniai karai ir daug mažesnių karų. Juose žuvo milijonai žmonių.

Plintančios ligos. „Šen ir ten bus [...] ligų“ (Luko 21:11). Ar tai tiesa? Taip. Nuo vėžio, širdies ligų, tuberkuliozės, maliarijos, AIDS ir kitų sunkių negalių miršta milijonai žmonių.

Maisto stoka. Visoje žemėje daugelis žmonių neturi ko valgyti. Kasmet milijonai miršta iš bado. Tai dar vienas ženklas, jog Rojus arti. Biblijoje sakoma: „Bus badmečių“ (Morkaus 13:8).

 Žemės drebėjimai. „Vietomis bus [...] žemės drebėjimų“ (Mato 24:7). Tai irgi išsipildo mūsų laikais. Nuo 1914 metų per žemės drebėjimus žuvo daugiau kaip milijonas žmonių.

Nedori žmonės. Žmonės bus „godūs pinigų“ ir „savimylos“, „labiau linkę į malonumus negu į Dievą“. Vaikai bus „neklusnūs gimdytojams“ (2 Timotiejui 3:1–5). Turbūt sutiksi, kad dabar daugelis žmonių yra tokie. Jie negerbia Dievo ir drumsčia ramybę tiems, kas stengiasi pažinti Jį.

Nusikalstamumas. Taip pat „įsigalės neteisybė“ (Mato 24:12). Tikriausiai pastebi, jog nusikalstamumas dabar didesnis nei anksčiau. Žmonės bet kur gali būti apiplėšti, apgauti arba sužaloti.

Visa tai rodo, jog Dievo Karalystė arti. Biblijoje sakoma: „Pamatę tai dedantis, žinokite, kad Dievo karalystė arti“ (Luko 21:31). Kas yra Dievo Karalystė? Tai Dievo dangiškoji vyriausybė, kuri įkurs žemėje Rojų. Dievo Karalystė pakeis žmonių vyriausybes (Danieliaus 2:44).