Rodyti straipsnį

Rodyti antro lygio meniu

Rodyti turinį

Jehovos liudytojai

lietuvių

Tu gali būti Dievo draugas!

 16 PAMOKA

Parodyk meilę Dievui

Parodyk meilę Dievui

Kad išsaugotum draugystę, tu turi kalbėtis su savo draugu. Tu išklausai jį, o jis išklauso tave. Be to, tu kalbi gera apie savo draugus kitiems. Tokia ir draugystė su Dievu. Pasvarstyk, kas apie tai sakoma Biblijoje:

Nuolat kalbėkis su Jehova per maldą. „Nepaliaujamai melskitės“ (Romiečiams 12:12, Brb).

Skaityk Dievo Žodį, Bibliją. „Visas Raštas yra Dievo įkvėptas ir naudingas mokyti, barti, taisyti, auklėti teisumui“ (2 Timotiejui 3:16).

Mokyk kitus apie Dievą. „Tad eikite ir padarykite mano mokiniais visų tautų žmones, [...] mokydami laikytis visko, ką tik esu jums įsakęs“ (Mato 28:19, 20).

 Bendrauk su Dievo draugais. „Kas vaikšto su išmintingais, taps išmintingas“ (Patarlių 13:20, Brb).

Lankyk sueigas Karalystės salėje. „Žiūrėkime vieni kitų, skatindami mylėti ir daryti gerus darbus. [...] Raginkime vieni kitus“ (Hebrajams 10:24, 25, Brb).

Padėk remti Karalystės darbą. „Kiekvienas tegul aukoja, kaip yra širdyje nutaręs, ne gailėdamas ar tarsi verčiamas, nes Dievas myli linksmą davėją“ (2 Korintiečiams 9:7).