Rodyti straipsnį

Rodyti antro lygio meniu

Rodyti turinį

Jehovos liudytojai

lietuvių

Tu gali būti Dievo draugas!

 7 PAMOKA

Perspėjimas iš praeities

Perspėjimas iš praeities

Jehova neleis, kad pikti žmonės sunaikintų rojų. Ten gyvens tik jo draugai. O kas atsitiks blogiesiems? Norėdamas tai sužinoti, patyrinėk Nojaus istoriją. Nojus gyveno prieš tūkstančius metų. Jis buvo doras žmogus ir visada uoliai vykdė Jehovos valią. Tačiau kiti žmonės žemėje elgėsi labai blogai. Todėl Jehova pasakė Nojui, jog siųs pasauliui tvaną ir sunaikins visus piktuosius. Jis liepė Nojui statyti laivą, kad užėjus Tvanui jo šeima galėtų išsigelbėti (Pradžios 6:9–18).

Nojus su šeima stato laivą. Nojus perspėjo žmones apie būsiantį Tvaną, bet jie neklausė jo ir toliau darė piktus darbus. Kai laivas buvo baigtas, Nojus paėmė į jį gyvūnų ir įėjo pats su šeima. Tada Jehova sukėlė smarkią audrą. Lijo 40 dienų ir 40 naktų. Vanduo užtvindė visą žemę (Pradžios 7:7–12).

 Nedori žmonės žuvo, o Nojaus šeima buvo išgelbėta. Jehova išsaugojo ją per Tvaną ir įvedė į išvalytą nuo blogio žemę (Pradžios 7:22, 23). Biblijoje sakoma, jog vėl ateina laikas, kai Jehova sunaikins tuos, kurie nenori elgtis teisingai. Geri žmonės nebus sunaikinti. Jie amžinai gyvens žemės Rojuje (2 Petro 2:5, 6, 9).

Šiandien daugelis žmonių elgiasi piktai. Pasaulis pilnas vargų. Jehova siunčia savo liudytojus nuolat perspėti žmonių, tačiau dauguma nenori įsiklausyti į Jehovos žodžius. Jie nekeičia savo gyvensenos ir nenori pripažinti to, ką Dievas kalba apie teisingumą ir neteisybę. Kas bus su tais žmonėmis? Ar jie kada nors pasikeis? Kai kurie niekada. Artėja laikas, kai piktadariai bus pašalinti amžiams (Psalmyno 92:8 [92:7, Brb]).

Žemė nebus sunaikinta; ji bus paversta rojumi. Žmonės, kurie tampa Dievo draugais, amžinai gyvens žemės Rojuje (Psalmyno 37:29, Brb).