Didžiausias Dievo priešas yra Šėtonas Velnias. Jis – dvasinis kūrinys, sukilęs prieš Jehovą. Šėtonas nuolat kovoja su Dievu ir žmonėms sukelia daug sunkumų. Šėtonas yra piktas. Jis melagis ir žmogžudys (Jono 8:44).

Kai kurie kiti dvasiniai kūriniai prisidėjo prie Šėtono maišto prieš Dievą. Biblijoje jie vadinami demonais. Demonai, kaip ir Šėtonas, yra žmonių priešai ir jaučia malonumą kenkdami jiems (Mato 9:32, 33; 12:22). Jehova visiems laikams sunaikins Šėtoną ir jo demonus. Jau nebeilgai jie vargins žmoniją (Apreiškimo 12:12).

Jei trokšti būti Dievo draugas, neturi elgtis pagal Šėtono norus. Šėtonas ir demonai nekenčia Jehovos. Būdami priešiški Dievui, jie nori, kad ir tu taptum Dievo priešu. Tau reikia pasirinkti, kam nori įtikti – Šėtonui ar Jehovai. Jei trokšti gyventi amžinai, turi vykdyti Dievo valią. Šėtonas įvairiais būdais bei gudrybėmis apgaudinėja žmones. Dauguma yra jo suvedžioti (Apreiškimo 12:9).