Rodyti straipsnį

Rodyti antro lygio meniu

Rodyti turinį

Jehovos liudytojai

lietuvių

Tu gali būti Dievo draugas!

 10 PAMOKA

Kaip rasti teisingą religiją

Kaip rasti teisingą religiją

Jei nori būti Dievo draugas, turi išpažinti Dievui priimtiną religiją. Jėzus pasakė, kad „tikrieji garbintojai“ šlovins Dievą „tiesa“ (Jono 4:23, 24). Yra tik vienas tinkamas Dievo garbinimas (Efeziečiams 4:4–6). Teisinga religija veda į amžinąjį gyvenimą, o klaidinga – į pražūtį (Mato 7:13, 14).

Teisingą religiją galima atpažinti stebint ją praktikuojančius žmones. Kadangi Jehova yra gėrio įsikūnijimas, tikrieji jo garbintojai turi būti dori. Kaip geras apelsinmedis veda gerus vaisius, taip teisinga religija ugdo dorus žmones (Mato 7:15–20).

Jehovos draugai labai gerbia Bibliją. Jie žino, kad Biblija įkvėpta Dievo. Jos mokymai padeda jiems gyventi, spręsti problemas ir pažinti Dievą (2 Timotiejui 3:16). Jie stengiasi laikytis to, ką patys skelbia.

 Jehovos draugai myli vienas kitą. Jėzus parodė meilę žmonėms mokydamas juos apie Dievą, gydydamas ligonius. Išpažįstantieji teisingą religiją myli ir kitus. Jie, kaip ir Jėzus, neniekina vargšų arba kitataučių. Jėzus pasakė, kad jo mokiniai bus atpažįstami iš tarpusavio meilės (Jono 13:35).

Dievo draugai teikia šlovę Jehovos vardui. Jei koks nors asmuo nesikreipia į tave vardu, ar jis gali būti tavo artimas draugas? Ne! Savo draugus mes vadiname vardais ir apie juos kitiems kalbame gera. Tad ir norintieji būti Dievo draugais turi vartoti jo vardą bei kalbėti apie jį kitiems. Jehova kviečia mus tai daryti (Mato 6:9; Romiečiams 10:13, 14).

Dievo draugai, taip kaip Jėzus, moko žmones apie Dievo Karalystę. Dievo Karalystė yra dangiškoji vyriausybė, kuri pavers žemę rojumi. Dievo draugai šią gerąją Karalystės naujieną skelbia kitiems (Mato 24:14).

Jehovos liudytojai nori būti Dievo draugai. Jie gerbia Bibliją ir myli vienas kitą. Be to, jie vartoja ir giria Dievo vardą bei moko kitus apie Dievo Karalystę. Jehovos liudytojai šiandien laikosi teisingos religijos.