Rodyti straipsnį

Rodyti antro lygio meniu

Rodyti turinį

Jehovos liudytojai

lietuvių

Tu gali būti Dievo draugas!

 5 PAMOKA

Dievo draugai gyvens rojuje

Dievo draugai gyvens rojuje

Rojus nebus panašus į dabartinį pasaulį. Dievas niekada nenorėjo, kad žemė būtų pilna vargų ir liūdesio, skausmo ir kančių. Ateityje Dievas pavers žemę rojumi. Koks jis bus? Pažiūrėkime, kas sakoma Biblijoje:

Geri žmonės. Rojuje gyvens Dievo draugai. Jie darys gera vieni kitiems ir elgsis pagal teisingas Dievo normas (Patarlių 2:21, Brb).

Maisto gausa. Rojuje nebus bado. Biblija sako: „Krašte tebūna gausu grūdų [arba maisto]“ (Psalmyno 72:16).

Gražūs namai ir malonus darbas. Žemės rojuje kiekviena šeima turės savo namą. Visi dirbs darbą, teikiantį tikrą pasitenkinimą (Izaijo 65:21–23).

 Pasaulinė taika. Žmonės nebekariaus ir nebežus karuose. Dievo Žodis sako: „[Dievas] sustabdo karus“ (Psalmyno 46:8, 9, Brb).

Stipri sveikata. Biblijoje žadama: „Nė vienas iš [rojaus] gyventojų nesakys: ‘Aš sergu’“ (Izaijo 33:24, Brb). Nebebus ten luošų ir aklų, kurčių ir nebylių (Izaijo 35:5, 6).

Nėra skausmo, sielvarto ir mirties. Dievo Žodyje sakoma: „Nebebus mirties, nebebus liūdesio nei aimanos, nei sielvarto, nes kas buvo pirmiau, tas praėjo“ (Apreiškimo 21:4).

Blogų žmonių nebebus. Jehova pažada: „Nedorėliai bus pašalinti iš krašto, nusikaltėliai išrauti iš jo“ (Patarlių 2:22, Brb).

Žmonės mylės ir gerbs vienas kitą. Išnyks neteisybė, priespauda, godumas ir neapykanta. Žmonės gyvens vienybėje ir eis teisingais Dievo keliais (Izaijo 26:9).