Rodyti straipsnį

Rodyti antro lygio meniu

Rodyti turinį

Jehovos liudytojai

lietuvių

Tu gali būti Dievo draugas!

 17 PAMOKA

Kad išsaugotum draugystę, pats turi būti draugas

Kad išsaugotum draugystę, pats turi būti draugas

Draugystė grindžiama meile. Kuo geriau pažįsti Jehovą, tuo labiau myli jį. Kai tavo meilė Dievui didėja, stiprėja ir troškimas tarnauti jam. Tai skatina tave tapti Jėzaus Kristaus mokiniu (Mato 28:19). Prisidėjęs prie laimingos Jehovos liudytojų šeimos, tu gali amžinai išsaugoti Dievo draugystę. Ką tau reikia daryti?

Tu turi rodyti meilę Dievui paklusdamas jo įstatymams. „Tai ir yra Dievo meilė – vykdyti jo įsakymus. O jo įsakymai nėra sunkūs“ (1 Jono 5:3).

Pritaikyk ką išmokęs. Jėzus papasakojo vaizdingą palyginimą. Vienas išmintingas žmogus pasistatė namą ant uolos, o paikas – ant smėlio. Užėjus audrai, namas, pastatytas ant uolos, išsilaikė, o statytasis ant smėlio griuvo visu smarkumu. Jėzus pasakė, kad tie, kurie klauso jo žodžių ir juos vykdo, panašūs į išmintingąjį žmogų, pasistačiusį namą ant uolos. O kas klauso jo žodžių ir jų nevykdo, panašūs į paiką žmogų, pasistačiusį namą ant smėlio. Kuriam iš jų tu norėtum būti prilygintas? (Mato 7:24–27)

 Pasiaukojimas. Tai reiškia kreiptis į Jehovą malda ir išreikšti jam savo norą amžinai vykdyti jo valią. Vykdydamas Dievo valią parodai, jog esi Jėzaus Kristaus mokinys (Mato 11:29).

Krikštas. „Priimk krikštą ir nusiplauk nuodėmes, šaukdamasis jo vardo“ (Apaštalų darbų 22:16).

Visiškai atsidėk Dievo tarnybai. „Ką tik darytumėte, darykite iš širdies, kaip Viešpačiui, o ne žmonėms“ (Kolosiečiams 3:23).