Šėtonas ir jo demonai nenori, kad tarnautum Dievui. Jei tik galėtų, jie kiekvieną atitrauktų nuo Dievo. Kaip jie veikia? Pirmiausia per klaidingą religiją (2 Korintiečiams 11:13–15). Jeigu religija nemoko tiesos iš Biblijos, ji yra klaidinga. Tokia religija tarsi netikras pinigas – atrodo kaip tikra, o yra bevertė. Ji gali tau sukelti daug nemalonumų.

Religinis melas negali patikti Jehovai, tiesos Dievui. Kai Jėzus gyveno žemėje, viena religinė grupė norėjo jį nužudyti. Tos religijos atstovai manė garbiną Dievą teisingai. Jie sakė: „Turime vieną Tėvą – Dievą.“ Ar Jėzus pritarė jiems? Ne! Jis pasakė: „Jūsų tėvas – velnias“ (Jono 8:41, 44). Šiandien daugelis žmonių teigia garbinantys Dievą, tačiau iš tikrųjų tarnauja Šėtonui ir jo demonams! (1 Korintiečiams 10:20)

 Kaip netikęs medis veda blogus vaisius, taip klaidinga religija ugdo blogus žmones. Pasaulis vargsta dėl to, kad žmonės daro piktus darbus. Vyrauja amoralumas, nesantaika, vagystės, depresija, žudynės ir prievarta. Daugelis taip besielgiančių turi savo religiją, tačiau ji neskatina jų daryti, kas gera. Jie negali būti Dievo draugai, jeigu nenustoja piktai elgtis (Mato 7:17, 18).

Klaidinga religija moko žmones melstis stabams. Dievas draudžia melstis stabams. Šis paliepimas protingas. Ar tau patiktų, jei koks nors žmogus niekada nekalbėtų su tavimi, o tik su tavo atvaizdu? Ar toks asmuo būtų tikras tavo draugas? Žinoma, ne. Jehova nori, kad žmonės kreiptųsi į jį, o ne į negyvą statulą ar paveikslą (Išėjimo 20:4, 5).

Klaidinga religija moko, kad galima žudyti kitus per karą. Jėzus pasakė, kad Dievo draugai mylės vieni kitus. Mes nežudome žmonių, kuriuos mylime (Jono 13:35). Mūsų požiūriu, taip pat neteisinga žudyti blogus žmones. Kai priešininkai atėjo suimti Jėzaus, jis neleido mokiniams stoti prieš juos ginklu (Mato 26:51, 52).

Klaidinga religija moko, kad piktieji bus kankinami pragaro ugnyje. Tačiau Biblijoje sakoma, kad nuodėmė veda į mirtį (Romiečiams 6:23). Jehova yra meilės Dievas. Ar mylintis Dievas kankintų žmones amžinai? Aišku, ne! Rojuje bus tik viena religija – ta, kuriai pritaria Jehova (Apreiškimo 15:4). Visos religijos, grindžiančios savo mokymus Šėtono melu, bus pašalintos.