Rodyti straipsnį

Rodyti turinį

 116 PASAKOJIMAS

Kaip mes galime gyventi amžinai

Kaip mes galime gyventi amžinai

AR GALI pasakyti, ką skaito ši maža mergaitė ir jos draugai? Jie skaito tą pačią knygą kaip ir tu — Mano biblinių pasakojimų knygą. Ir jie skaito tą patį pasakojimą — „Kaip mes galime gyventi amžinai“.

Ar žinai, ko jie mokosi? Pirmiausia, kad mes turime žinoti apie Jehovą ir jo Sūnų Jėzų, jeigu norime gyventi amžinai. Biblijoje sakoma: ‘Kad gyventume amžinai, turime pažinti vienintelį tikrąjį Dievą ir jo siųstąjį į žemę Sūnų, Jėzų Kristų.’

O kaip mums sužinoti apie Jehovą Dievą ir jo Sūnų Jėzų? Vienas būdas — tai perskaityti šią Mano biblinių pasakojimų knygą nuo pradžios iki pabaigos. Joje daug pasakojama apie Jehovą ir Jėzų, tiesa? Ir joje daug kalbama apie tai, ką jie padarė ir ką dar padarys. Bet mums reikia daryti daugiau, negu tik skaityti šią knygą.

O ar matai ant grindų dar kitą knygą? Tai Biblija. Tegu kas nors paskaito tau Biblijos ištraukas, kuriomis remiasi šios knygos pasakojimai. Biblija pateikia mums visą reikalingą informaciją, kad visi galėtume teisingai tarnauti Jehovai ir laimėti amžinąjį gyvenimą. Tegu mūsų įprotis bus dažnai studijuoti Bibliją.

Bet mums neužtenka vien sužinoti apie Jehovą Dievą ir Jėzų Kristų. Mes galime turėti daug daug žinių apie juos ir jų mokymus ir vis dėlto negauti amžinojo gyvenimo. Ar žinai, ko dar reikia?

Mums reikia gyventi pagal tai, ko mokomės. Ar prisimeni Judą Iskarijotą? Jis buvo vienas iš 12 išrinktųjų Jėzaus apaštalų. Judas labai daug žinojo apie Jehovą ir Jėzų. Bet kas jam atsitiko? Jis greitai pasidarė savanaudis ir išdavė Jėzų jo priešams už 30 sidabrinių. Taigi Judas negaus amžinojo gyvenimo.

Ar atsimeni Giezį, apie kurį sužinojome 69-ajame pasakojime? Jis norėjo turėti rūbų ir pinigų, kurie jam nepriklausė. Kad gautų šiuos daiktus, jis pamelavo. Bet Jehova nubaudė jį. Taip pat jis nubaus ir mus, jeigu nepaklusime jo įstatymams.

Tačiau yra labai daug gerų žmonių, kurie visada ištikimai tarnavo Jehovai. Mes norime būti panašūs į juos, ar ne? Mažasis Samuelis yra geras ir sektinas pavyzdys. Prisimink iš 55-ojo pasakojimo, kad jam tebuvo vos ketveri ar penkeri metai, kai jis pradėjo tarnauti Jehovai jo padangtėje. Nesvarbu, koks jaunas tu esi, tu nesi per jaunas tarnauti Jehovai.

Žinoma, asmuo, kuriuo visi norime sekti, yra Jėzus Kristus. Dar tebebūdamas vaikas, kaip parodyta 87-ajame pasakojime, jis kalbėjo šventykloje su kitais apie savo dangiškąjį Tėvą. Sekime jo pavyzdžiu. Pasakokime kuo didesniam skaičiui žmonių apie mūsų nuostabų Dievą Jehovą ir jo Sūnų, Jėzų Kristų. Jeigu taip darysime, mes galėsime gyventi amžinai Dievo naujajame žemės rojuje.

Jono 17:3; Psalmių 144:1-21.