Rodyti straipsnį

Rodyti turinį

 114 PASAKOJIMAS

Viso blogio pabaiga

Viso blogio pabaiga

KĄ TU čia matai? Raitelių armiją ant baltų žirgų. Bet atkreipk dėmesį, iš kur jie pasirodo. Jie atšuoliuoja debesimis iš dangaus! Ar danguje tikrai yra žirgų?

Ne, tai netikri žirgai. Nes žirgai negali šuoliuoti debesimis, tiesa? Bet Biblijoje kalbama apie žirgus danguje. Ar žinai, kodėl?

Kadangi anksčiau žirgai buvo plačiai naudojami kautynėse. Todėl Biblijoje kalbama apie iš dangaus ant žirgų jojančius raitelius, kad būtų parodyta, jog Dievas kovos su žemės žmonėmis. Ar žinai, kaip vadinasi šio karo vieta? Armagedonas. Tame kare bus sunaikintas visas blogis žemėje.

Jėzus yra Tas, kuris vadovaus kautynėms Armagedono kare. Prisimink, Jehova išrinko Jėzų būti Jo vyriausybės karaliumi. Štai kodėl Jėzus užsidėjęs karališką karūną. O kardas yra ženklas to, kad jis nužudys visus Dievo priešus. Ar mes turime stebėtis, kad Dievas sunaikins visus blogus žmones?

Peržvelk dar kartą 10-ąjį pasakojimą. Ką tu ten matai? Taip — didysis Tvanas sunaikino piktuosius žmones. Kas sukėlė Tvaną? Jehova Dievas. O dabar atsiversk 15-ąjį pasakojimą. Kas čia atsitinka? Sodomos ir Gomoros miestai sunaikinami Jehovos siųsta ugnimi.

Grįžk prie 33-iojo pasakojimo. Pažiūrėk, kas atsitiko egiptiečių žirgams ir karo vežimams? Kas pasirūpino, kad srūvantis vanduo užlietų juos? Jehova. Jis tai padarė, kad apsaugotų savo žmones. Prisimink 76-ąjį pasakojimą. Čia tu pamatysi, kad Jehova leido net sunaikinti savo tautą, izraelitus, už jų piktadarybes.

Todėl mes neturime stebėtis, kad Jehova pasiųs savo dangiškuosius pulkus, kurie padarys galą visam blogiui žemėje. Bet tik pagalvok, ką tai reikš! Atskleisk dar vieną puslapį ir pažiūrėkime.