Rodyti straipsnį

Rodyti antro lygio meniu

Rodyti turinį

Jehovos liudytojai

lietuvių

Mano biblinių pasakojimų knyga

 110 PASAKOJIMAS

Timotiejus — naujasis Pauliaus padėjėjas

Timotiejus — naujasis Pauliaus padėjėjas

ŠIS jaunuolis, kurį tu matai stovintį su apaštalu Pauliumi, yra Timotiejus. Jis gyvena su savo šeima Listroje. Jo motinos vardas — Eunikė, o jo senelės — Loidė.

Paulius Listroje jau trečią kartą. Maždaug prieš metus jis ir Barnabas čia apsilankė pirmą kartą keliaudami skelbimo tikslu. O dabar Paulius vėl čia sugrįžo su savo draugu Silu.

Ar žinai, ką Paulius sako Timotiejui? ‘Ar nenorėtum prisidėti prie manęs ir Silo? — klausia jis. — Tu galėtum mums padėti skelbti žmonėms tolimose vietovėse.’

‘Taip, — atsako Timotiejus, — aš norėčiau eiti.’ Netrukus jis palieka savo šeimą ir iškeliauja su Pauliumi ir Silu. Bet kol sužinosime apie jų kelionę, pažiūrėkime, kas nutiko Pauliui. Jau prabėgo 17 metų nuo tos dienos, kai Jėzus pasirodė jam kelyje į Damaską.

Prisimink, kad Paulius atvyko į Damaską daryti bloga Jėzaus mokiniams, bet dabar jis pats yra mokinys! Vėliau kai kurie priešai planuoja nužudyti Paulių, kadangi jiems nepatinka jo mokymas apie Jėzų. Tačiau mokiniai padeda Pauliui pabėgti. Jie įdeda jį į pintinę ir nuleidžia už miesto sienos.

Po to Paulius atvyksta skelbti į Antiochiją. Šiame mieste Jėzaus pasekėjai pirmą kartą pavadinami krikščionimis. Iš Antiochijos Paulius ir Barnabas siunčiami misionieriškon kelionėn į tolimas šalis. Vienas iš miestų, kuriame jie apsilanko, yra Listra, Timotiejaus namai.

Dabar, maždaug po metų, Paulius vėl aplanko Listrą antrosios kelionės metu. Kai Timotiejus išvyksta kartu su Pauliumi ir Silu, ar žinai, kur jie keliauja? Pažvelk į žemėlapį ir susipažink su kai kuriomis vietomis.

Pirmiausia jie pasiekia netoliese esantį Ikonijų, po to kitą miestą — Antiochiją. Tada jie keliauja į Troadą, po to į aukščiau žemėlapyje esančius Filipus, Tesaloniką ir Berėją. Ar matai žemėlapyje Atėnus? Paulius čia skelbia. Paskui jie pusantrų metų praleidžia skelbdami Korinte. Vėliau jie trumpai sustoja Efeze. Tada grįžta laivu į Cezarėją, iš kur keliauja į Antiochiją, ir Paulius ten pasilieka.

Taip Timotiejus nukeliauja šimtus kilometrų, padėdamas Pauliui skelbti „gerąją naujieną“ ir įkurti daug krikščionių susirinkimų. Kai tu užaugsi, ar būsi toks ištikimas Dievo tarnas kaip Timotiejus?