Rodyti straipsnį

Rodyti turinį

 111 PASAKOJIMAS

Jaunuolis, kuris užmigo

Jaunuolis, kuris užmigo

OI! KAS čia atsitiko? Ar jaunuolis, gulintis ant grindų, sunkiai sužeistas? Pažvelk! Tarp išbėgančių iš namo žmonių vienas yra Paulius! Ar matai tarp jų ir Timotiejų? Gal tas jaunuolis iškrito pro langą?

Būtent taip ir atsitiko. Čia, Troadoje, Paulius sakė mokiniams kalbą. Jis žinojo, kad ilgą laiką jų nematys, nes turėjo išvykti laivu kitą dieną. Todėl jis užtęsė kalbas iki vidurnakčio.

Šis jaunuolis, vardu Eutichas, sėdėjo ant palangės ir užmigo. Jis pasviro ir krito pro langą žemyn iš trečiojo aukšto! Dabar tu supranti, kodėl žmonės tokie susirūpinę. Kai vyrai pakelia jaunuolį, jie mato, kad atsitiko tai, ko jie labiausiai bijojo. Jaunuolis buvo miręs!

Kai Paulius mato, jog jaunuolis nebegyvas, jis pasilenkia ir apglėbia jį. Tada jis sako: ‘Nusiraminkite. Su juo viskas gerai!’ Ir iš tiesų! Įvyko stebuklas! Paulius atgaivino jį! Džiaugsmo banga nusirita per minią.

Vėl visi užlipa aukštyn ir vakarieniauja. Paulius kalba ligi pat aušros. Bet tu gali būti įsitikinęs, kad Euticho miegas daugiau nebeima! Po to Paulius, Timotiejus ir kiti iškeliaujantys su juo sėda į laivą. Ar žinai, kur jie plaukia?

Paulius ką tik baigė savo trečiąją skelbimo kelionę ir dabar grįžta namo. Per šią kelionę jis vien Efezo mieste išbuvo trejus metus. Taigi ši jo kelionė buvo dar ilgesnė negu antroji.

Palikęs Troadą, laivas trumpai sustoja Milete. Kadangi Efezas yra tik už kelių kilometrų, Paulius siunčia pakviesti to miesto susirinkimo vyresniųjų vyrų į Miletą, kad galėtų pasikalbėti su jais paskutinį kartą. Kai ateina laikas laivui išplaukti, jie labai nuliūdę, matydami išvykstantį Paulių.

Pagaliau laivas atplaukia į Cezarėją. Pauliui esant mokinio Pilypo namuose, pranašas Agabas perspėja Paulių. Jis sako, kad grįžęs Jeruzalėn Paulius bus įkalintas. Taip iš tikrųjų ir įvyksta. Išbuvęs dvejus metus Cezarėjos kalėjime, Paulius siunčiamas į Romą, kad stotų prieš Romos imperatoriaus teismą. Pažiūrėkime, kas nutiko keliaujant į Romą.