KAI Petras ir Jonas palieka kapo rūsį, kur Jėzus buvo palaidotas, Marija pasilieka viena. Ji pradeda verkti. Po to ji pasilenkia ir žiūri į rūsio vidų, kaip matėme aname paveiksle. Čia ji mato du angelus! Jie klausia jos: ‘Ko verki?’

Marija atsako: ‘Jie paėmė mano Viešpatį ir nežinau, kur jį padėjo.’ Po to Marija atsigręžia ir pamato vyrą. Jis klausia jos: ‘Ko ieškai?’

Marija mano, kad šis vyras — sodininkas, ir galbūt jis paėmė Jėzaus kūną. Todėl ji sako: ‘Jeigu tu jį išnešei, pasakyk man, kur padėjai.’ Bet iš tikrųjų šis žmogus yra Jėzus. Jis pasirodė kitokiu kūnu, todėl Marija jo nebepažino. Bet kai jis pašaukia ją vardu, Marija pažįsta, kad tai Jėzus. Ji bėga ir sako mokiniams: ‘Aš mačiau Viešpatį!’

Vėliau tą pačią dieną, kai du mokiniai keliauja į Emauso kaimą, prie jų prisijungia vyras. Mokiniai labai nuliūdę, kadangi Jėzus nužudytas. Bet jiems taip bekeliaujant vyras aiškina daug dalykų iš Biblijos, ir tai juos paguodžia. Kai pagaliau jie sustoja pavalgyti, mokiniai atpažįsta, kad tas vyras — Jėzus. Tada Jėzus išnyksta, o šie du mokiniai skubiai eina visą kelią atgal į Jeruzalę pasakyti apie jį apaštalams.

Tuo tarpu Jėzus taip pat pasirodo Petrui. Tai girdėdami, kiti labai sujaudinti. Tada tie du mokiniai eina į Jeruzalę ir susiranda apaštalus. Jie papasakoja, kaip kelyje jiems taip pat pasirodė Jėzus. Ir kaip tik jiems apie tai bekalbant įvyksta nuostabus dalykas. Ar žinai, koks?

Pažvelk į paveikslą. Jėzus pasirodo tiesiog čia, kambaryje, nors durys užrakintos. Kokie laimingi mokiniai! Ar tai ne jaudinanti diena? Ar gali suskaičiuoti, kiek kartų iki šiol Jėzus pasirodė savo pasekėjams? Ar suskaičiavai penkis kartus?

Kai Jėzus pasirodo mokiniams, kartu su jais nėra apaštalo Tomo. Tad mokiniai jam sako: ‘Mes matėme Viešpatį!’ Bet Tomas sako, kad jis nepatikės, kol nepamatys Jėzaus pats. Na, praslinkus aštuonioms dienoms ir mokiniams vėl esant kartu užrakintame kambaryje, drauge su jais yra ir Tomas. Netikėtai kambaryje pasirodo Jėzus. Dabar Tomas tiki.