Rodyti straipsnį

Rodyti turinį

 91 PASAKOJIMAS

Jėzus moko ant kalno

Jėzus moko ant kalno

PAŽVELK į sėdintį Jėzų. Jis moko visus šiuos žmones Galilėjoje ant kalno. Tie, arčiausiai jo sėdintys, — tai jo mokiniai. Jis išsirinko 12 iš jų būti jo apaštalais. Apaštalai — ypatingi Jėzaus mokiniai. Ar žinai jų vardus?

Tarp jų yra Simonas Petras ir jo brolis Andriejus. Kiti du, irgi broliai, — Jokūbas ir Jonas. Yra dar vienas apaštalas, kuris taip pat vadinasi Jokūbas, ir dar kitas — taip pat vardu Simonas. Du apaštalai turi tą patį vardą Judas. Vienas yra Judas Iskarijotas, o kitas Judas dar vadinamas Tadu. Likusieji apaštalai — Pilypas ir Natanaelis (taip pat vadinamas Baltramiejumi), ir Matas bei Tomas.

Sugrįžęs iš Samarijos, Jėzus pirmą kartą pradeda skelbti: ‘Prisiartino dangaus karalystė.’ Ar žinai, kas ta karalystė? Tai tikroji Dievo vyriausybė. Jėzus yra jos karalius. Jis valdys iš dangaus ir atneš žemei taiką. Valdant Dievo karalystei, visa žemė bus paversta puikiu rojumi.

Jėzus čia moko žmones apie karalystę. ‘Štai kaip melskitės, — aiškina jis. — Mūsų Tėve, esantis danguje, tebūnie šlovinamas tavo vardas. Teateinie tavo karalystė. Teesie tavo valia kaip danguje, taip ir žemėje.’ Dauguma žmonių vadina šią maldą „Viešpaties malda“. Kiti vadina ją — „Tėve mūsų“. Ar tu gali pasakyti tą maldą mintinai?

Jėzus taip pat moko žmones, kaip jie turi elgtis vienas su kitu. ‘Darykite patys kitiems tai, ko ir jūs norite, kad žmonės jums darytų’, — sako jis. Argi tau nepatinka, kai kiti su tavimi maloniai elgiasi? Taigi Jėzus sako, kad mes turime būti malonūs su kitais žmonėmis. Argi nebus nuostabu žemės rojuje, kai visi taip elgsis?