Rodyti straipsnį

Rodyti antro lygio meniu

Rodyti turinį

Jehovos liudytojai

lietuvių

Mano biblinių pasakojimų knyga

 88 PASAKOJIMAS

Jonas krikštija Jėzų

Jonas krikštija Jėzų

PAŽVELK į balandį, nusileidžiantį ant vyro galvos. Šis vyras — Jėzus. Jam dabar apie 30 metų. O kitas vyras šalia jo — Jonas. Mes jau kai ką sužinojome apie jį. Gal prisimeni: kai Marija atvyko aplankyti savo giminaitės Elzbietos, kūdikis Elzbietos įsčiose šoktelėjo iš džiaugsmo. Tas negimęs kūdikis buvo Jonas. O ką Jonas ir Jėzus daro dabar?

Jonas ką tik panardino Jėzų Jordano upės vandenyje. Taip yra krikštijamas žmogus. Pirmiausia jis panardinamas į vandenį, o po to vėl iškeliamas. Kadangi Jonas krikštija žmones, jis vadinamas Jonu Krikštytoju. Bet kodėl Jonas krikštijo Jėzų?

Na, Jonas krikštijo Jėzų todėl, kadangi Jėzus pats atėjo ir jo paprašė. Jonas krikštija tuos žmones, kurie nori parodyti, jog gailisi dėl savo blogų padarytų darbų. Bet ar Jėzus padarė ką nors bloga, dėl ko jam reikėtų gailėtis? Ne, Jėzus nieko nepadarė, kadangi jis yra paties Dievo Sūnus iš dangaus. Taigi jis prašė Joną jį pakrikštyti dėl kitos priežasties. Pažiūrėkime, dėl kokios.

Prieš ateidamas čia pas Joną, Jėzus dirbo dailide. Dailidė — tai žmogus, kuris stato medinius namus ir atlieka statybose kitus medžio darbus. Marijos vyras Juozapas buvo dailidė, todėl jis to paties išmokė ir Jėzų. Bet Jehova nesiuntė savo Sūnaus į žemę tam, kad jis būtų dailidė. Jis jam buvo numatęs ypatingą darbą, ir atėjo laikas Jėzui jį pradėti. Kad parodytų, jog jis dabar ateina vykdyti savo Tėvo valios, Jėzus paprašė Joną jį pakrikštyti. Ar Dievas patenkintas tuo?

Taip, nes Jėzui išėjus iš vandens, iš dangaus pasigirsta balsas: ‘Šis yra mano Sūnus, kuriuo aš gėriuosi.’ Ir štai tarsi atsiveria dangus, ir šis balandis nusileidžia ant Jėzaus. Bet tai netikras balandis. Jis tik taip atrodo. Iš tikrųjų tai Dievo šventoji dvasia.

Dabar Jėzus turi daug ką apmąstyti, todėl jis pasitraukia į nuošalią vietą, kur išbūna 40 dienų. Čia pas jį ateina Šėtonas. Tris kartus Šėtonas mėgina palenkti Jėzų pažeisti Dievo įstatymus. Bet Jėzus to nedaro.

Po to Jėzus grįžta ir sutinka keletą vyrų, kurie tampa jo pirmaisiais pasekėjais, arba mokiniais. Štai kai kurie iš jų: Andriejus, Petras (taip pat vadinamas Simonu), Pilypas ir Natanaelis (taip pat vadinamas Baltramiejumi). Jėzus ir šie nauji mokiniai keliauja į Galilėjos sritį. Galilėjoje jie sustoja Natanaelio gimtajame mieste, Kanoje. Čia Jėzus apsilanko didelėje vestuvių šventėje ir padaro savo pirmąjį stebuklą. Ar žinai, kokį? Jis paverčia vandenį vynu.