Rodyti straipsnį

Rodyti turinį

 93 PASAKOJIMAS

Jėzus pamaitina daugybę žmonių

Jėzus pamaitina daugybę žmonių

ATSITIKO baisus dalykas. Ką tik nužudytas Jonas Krikštytojas. Erodiada, karaliaus žmona, nemėgo jo. Ji sugebėjo paveikti karalių, kad tas lieptų nukirsti Jonui galvą.

Išgirdęs apie tai, Jėzus labai nuliūsta. Jis pasitraukia į nuošalią vietą, kad pabūtų vienas. Bet žmonės seka paskui jį. Matydamas minias, Jėzus gailisi jų. Jis kalba jiems apie Dievo karalystę ir išgydo jų ligonius.

Atėjus vakarui, prie jo prieina mokiniai ir sako: ‘Jau vėlu, o ši vietovė labai nuošali. Pasiųsk žmones, kad jie nusipirktų gretimuose kaimuose truputį maisto.’

‘Nereikia jiems eiti, — atsako Jėzus. — Jūs duokite jiems valgyti.’ Atsigręžęs į Pilypą, Jėzus klausia: ‘Kur mes galime nupirkti pakankamai maisto visiems šiems žmonėms pamaitinti?’

‘Kainuos labai labai daug pinigų nupirkti tiek, kad kiekvienas gautų nors po gabalėlį’, — atsako Pilypas. Andriejus sako: ‘Berniukas, kuris neša mūsų maistą, turi penkis duonos kepaliukus ir dvi žuvis. Betgi to niekaip neužteks visiems žmonėms.’

‘Susodinkite žmones ant žolės’, — sako Jėzus. Po to jis padėkoja Dievui už maistą ir pradeda laužyti jį į gabalėlius. Tada mokiniai dalija duoną ir žuvis visiems žmonėms. Čia yra 5000 vyrų ir daug daugiau tūkstančių moterų ir vaikų. Jie visi valgo, kol pasisotina. Ir kai mokiniai surenka duonos likučius, jie prirenka 12 pilnų pintinių!

Dabar Jėzus liepia savo mokiniams lipti į valtį ir plaukti į kitą Galilėjos ežero pusę. Naktį pakyla didelė audra ir bangos svaido valtį į visas puses. Mokiniai labai išsigąsta. Ir patį vidurnaktį jie pamato kažką einantį link jų vandens paviršiumi. Jie ima šaukti iš baimės, kadangi nežino, ką mato.

‘Nebijokite, — sako Jėzus. — Tai aš!’ Jie vis dar negali tuo patikėti. Todėl Petras sako: ‘Viešpatie, jei čia tu, liepk man ateiti pas tave vandeniu.’ Jėzus atsako: ‘Eik!’ Petras išlipa iš valties ir žengia vandens paviršiumi! Paskui jis išsigąsta ir ima skęsti, bet Jėzus išgelbsti jį.

Vėliau Jėzus vėl pamaitina tūkstančius žmonių. Šį kartą jis tai padaro su septyniais kepalėliais ir keliomis smulkiomis žuvelėmis. Ir vėl visiems užtenka. Ar tai ne nuostabu, kaip Jėzus rūpinasi žmonėmis? Kai jis valdys kaip Dievo karalius, mums nereikės niekuo daugiau rūpintis!