Rodyti straipsnį

Rodyti antro lygio meniu

Rodyti turinį

Jehovos liudytojai

lietuvių

Mano biblinių pasakojimų knyga

 89 PASAKOJIMAS

Jėzus išvalo šventyklą

Jėzus išvalo šventyklą

JĖZUS čia atrodo labai supykęs, tiesa? Ar žinai, kodėl? Kadangi šie vyrai Dievo šventykloje Jeruzalėje labai gobšūs. Jie stengiasi iš atėjusių čia pagarbinti Dievą žmonių pasipelnyti kuo daugiau pinigų.

Ar matai visus tuos jautukus, avinus ir balandžius? Šie vyrai parduoda tuos gyvulius tiesiog šventykloje. Ar žinai, kodėl? Kadangi izraelitams gyvuliai ir paukščiai reikalingi kaip aukos Dievui.

Dievo įstatyme pasakyta, kad padaręs ką nors bloga izraelitas turi aukoti Dievui auką. Taip pat yra ir kiti atvejai, kai izraelitai turi atnašauti aukas. Bet iš kur izraelitas gali gauti aukai Dievui gyvulių ir paukščių?

Kai kurie izraelitai patys laikė paukščius ir gyvulius. Taigi jie galėjo juos aukoti. Bet daugelis izraelitų neturėjo savų gyvulių ir paukščių. O kiti gyveno taip toli nuo Jeruzalės, kad negalėjo atsivesti prie šventyklos savo gyvulių. Todėl žmonės ateidavo čia ir pirkdavo jiems reikalingus gyvulius ar paukščius. Bet šie vyrai prašydavo iš žmonių per daug pinigų. Jie apgaudinėjo žmones. Be to, jie neturėjo teisės pardavinėti tiesiog čia, šventykloje.

Štai kodėl Jėzus taip supyksta. Jis išvarto jų stalus su pinigais ir išbarsto jų monetas. Nusivijęs iš virvelių botagą, jis išvaro iš šventyklos visus gyvulius. Jis įsako karvelių pardavinėtojams: ‘Pasiimkite juos iš čia! Ir nedarykite mano Tėvo namų pasipelnymo namais.’

Kai kurie Jėzaus pasekėjai yra kartu su juo čia, Jeruzalės šventykloje. Jie stebisi matydami, ką daro Jėzus. Tada jie prisimena Biblijos vietą, kur apie Dievo Sūnų sakoma: ‘Uolumas dėl tavo namų sugrauš mane.’

Būdamas Jeruzalėje Paschos šventės metu, Jėzus daro daug stebuklų. Po to jis palieka Judėją ir keliauja atgal į Galilėją. Bet keliaudamas ten jis pereina Samarijos sritį. Pažiūrėkime, kas ten atsitinka.