AR ŽINAI, kas šis mažas kūdikis? Tai Jėzus. Jis ką tik gimė tvartelyje. Tai vieta, kur laikomi gyvuliai. Marija paguldė Jėzų į ėdžias, kur dedamas pašaras asilams ir kitiems gyvuliams. Bet kodėl Marija ir Juozapas atsidūrė čia kartu su gyvuliais? Juk kūdikiai gimsta ne tokiose vietose, tiesa?

Žinoma, ne. Bet štai kodėl jie čia atsidūrė: Romos valdovas, imperatorius Augustas, išleido įsakymą, pagal kurį kiekvienas turėjo grįžti į savo gimtąjį miestą, kur jų vardai turėjo būti įrašyti į knygą. Taigi Juozapas buvo gimęs čia, Betliejuje. Bet kai jis su Marija pasiekė miestą, jiems niekur nebuvo vietos. Todėl jie turėjo ateiti čia, kur laikomi gyvuliai. Ir kaip tik tą dieną Marija pagimdė Jėzų! Bet kaip tu matai, jis jaučiasi visiškai gerai.

Ar matai piemenis, kurie atėjo pažiūrėti Jėzaus? Kai naktį laukuose jie saugojo savo avis, ryški šviesa apšvietė viską aplinkui. Tai buvo angelas! Piemenys labai išsigando. Bet angelas pasakė: ‘Nebijokite! Aš nešu jums gerą naujieną. Šiandien Betliejuje gimė Viešpats Mesijas. Jis išgelbės žmones! Jūs rasite jį suvystytą vystyklais ir paguldytą ėdžiose.’ Staiga pasirodė daugybė angelų ir pradėjo šlovinti Dievą. Tuoj pat šie piemenys nuskubėjo ieškoti Jėzaus ir rado jį čia.

Ar žinai, kuo Jėzus toks ypatingas? Ar žinai, kas jis iš tikrųjų yra? Prisimink: pirmajame šios knygos pasakojime mes kalbėjome apie pirmąjį Dievo Sūnų. Šis Sūnus dirbo su Jehova kuriant dangų ir žemę bei visa kita. Tai ir yra Jėzus!

Taip, savo Sūnaus gyvybę Jehova iš dangaus perkėlė į Marijos įsčias. Tuoj kūdikis ėmė augti jos viduje, kaip ir kiti kūdikiai auga savo motinų viduje. Bet šis kūdikis buvo Dievo Sūnus. Ir pagaliau Jėzus gimė šiame tvartelyje, Betliejuje. Ar supranti dabar, kodėl angelai buvo tokie laimingi, galėdami pranešti žmonėms apie Jėzaus gimimą?