Rodyti straipsnį

Rodyti antro lygio meniu

Rodyti turinį

Jehovos liudytojai

lietuvių

Mano biblinių pasakojimų knyga

 87 PASAKOJIMAS

Jaunasis Jėzus šventykloje

Jaunasis Jėzus šventykloje

PAŽVELK į tą jauną berniuką, kuris kalbasi su šiais vyresniaisiais vyrais. Jie yra mokytojai Dievo šventykloje Jeruzalėje. O tas berniukas — Jėzus. Jis jau išaugo. Jam dabar 12 metų.

Mokytojai labai stebisi, kad Jėzus tiek daug žino apie Dievą ir apie tai, kas parašyta Biblijoje. Bet kodėl čia nėra Juozapo ir Marijos? Kur jie? Sužinokime.

Kiekvienais metais Juozapas su savo šeima keliauja Jeruzalėn į ypatingą šventę, vadinamą Pascha. Nuo Nazareto iki Jeruzalės ilgas kelias. Niekas neturi automobilio, ir čia nevažiuoja traukiniai. Tais laikais jų nebuvo. Dauguma žmonių eina pėsčiomis, ir ta kelionė iki Jeruzalės užtrunka apie tris dienas.

Juozapas dabar turi didelę šeimą. Yra daugiau jaunesnių Jėzaus brolių ir seserų, kuriuos reikia prižiūrėti. Štai šiais metais Juozapas ir Marija vėl leidžiasi su savo vaikais namo, į tolimąjį Nazaretą. Jie mano, kad Jėzus yra keliaujančiųjų tarpe. Bet kai dienai baigiantis jie sustoja, Jėzaus niekur nėra. Jie ieško jo tarp savo giminių ir draugų — bet veltui! Taip jie grįžta į Jeruzalę ir ieško jo ten.

Pagaliau jie randa Jėzų čia su mokytojais. Jis klausosi jų ir užduoda klausimus. Ir visi žmonės stebisi, koks išmintingas Jėzus. Bet Marija sako: ‘Vaikeli, kam mums taip padarei? Tavo tėvas ir aš labai rūpinomės beieškodami tavęs.’

‘Kam gi manęs ieškojote, — atsako Jėzus. — Argi nežinojote, kad aš turiu būti savo Tėvo namuose?’

Taigi Jėzui patinka būti ten, kur jis gali daugiau sužinoti apie Dievą. Ar mūsų požiūris neturėtų būti toks pat? Grįžęs namo į Nazaretą, Jėzus dalyvauja garbinimo sueigose kiekvieną savaitę. Kadangi jis visada atidus, jis išmoko iš Biblijos daug dalykų. Būkime tokie kaip Jėzus ir sekime jo pavyzdžiu.