Rodyti straipsnį

Rodyti turinį

 98 PASAKOJIMAS

Ant Alyvų kalno

Ant Alyvų kalno

ČIA matai Jėzų ant Alyvų kalno. Keturi su juo esantys vyrai — jo apaštalai. Tai broliai Andriejus ir Petras, taip pat broliai Jokūbas ir Jonas. Ten tolumoje, Jeruzalėje, tu gali matyti Dievo šventyklą.

Praėjo dvi dienos, kai Jėzus ant jauno asilo įjojo į Jeruzalę. Šiandien antradienis. Rytą Jėzus buvo šventykloje. Čia kunigai mėgino sučiupti Jėzų ir nužudyti jį. Bet jie pabijojo tai daryti, kadangi žmonės mėgo Jėzų.

‘Gyvatės! Angių išperos!’ — taip Jėzus pavadino tuos religinius vadus. Po to Jėzus pasakė, kad Dievas nubaus juos už visus jų piktus darbus. Tada Jėzus pakyla į Alyvų kalną, ir čia šie keturi jo apaštalai ima jį klausinėti. Ar žinai, ko jie klausia Jėzų?

Apaštalai klausia apie ateities dalykus. Jie žino, kad Jėzus padarys galą visokiam blogiui žemėje. Bet jie nori sužinoti, kada tai atsitiks. Kada Jėzus vėl sugrįš valdyti kaip Karalius?

Jėzus žino, kad jo pasekėjai žemėje negalės matyti jo, kai jis vėl sugrįš. O tai dėl to, kad jis bus danguje, ir jie negalės jo matyti čia. Todėl Jėzus savo apaštalams kalba apie kai kuriuos dalykus, kurie vyks žemėje, kai jis kaip Karalius valdys danguje. Kokie kai kurie šie dalykai?

Jėzus sako, kad bus dideli karai, daug žmonių sirgs ir alks, bus baisus nusikalstamumas ir bus didelių žemės drebėjimų. Jėzus taip pat sako, kad geroji naujiena apie Dievo karalystę bus skelbiama visur žemėje. Ar mes matome šiuos dalykus vykstant mūsų laiku? Taip! Todėl galime būti tikri, kad Jėzus dabar valdo danguje. Greitai jis padarys galą visam blogiui žemėje.