Rodyti straipsnį

Rodyti antro lygio meniu

Rodyti turinį

Jehovos liudytojai

lietuvių

Mano biblinių pasakojimų knyga

6 DALIS

Nuo Jėzaus gimimo iki jo mirties

Nuo Jėzaus gimimo iki jo mirties

Angelas Gabrielius buvo pasiųstas pas jauną gerą moterį, vardu Marija. Jis pasakė jai, kad ji pagimdys kūdikį, kuris kaip karalius valdys amžinai. Kūdikis, Jėzus, gimsta tvartelyje, kur jį aplanko piemenys. Vėliau pas mažąjį berniuką vadovaujami žvaigždės atvyksta žmonės iš Rytų. Mes sužinosime, kas jiems davė sugebėjimą pamatyti žvaigždę, ir kaip Jėzus buvo apsaugotas nuo mirties.

Toliau mes pamatysime, kaip dvylikametis Jėzus kalbasi su mokytojais šventykloje. Praėjus dar aštuoniolikai metų, Jėzus buvo pakrikštytas, ir tada jis pradėjo Karalystės skelbimo bei mokymo darbą, kuriam Dievas buvo jį siuntęs į žemę. Jėzus išsirinko 12 vyrų, kurie jam turėjo padėti atlikti šį darbą, ir padarė juos savo apaštalais.

Jėzus taip pat darė daug stebuklų. Jis pamaitino tūkstančius žmonių, turėdamas tik kelias smulkias žuveles ir kelis kepalėlius duonos. Jis gydė ligonius ir net prikėlė mirusiuosius. Galiausiai mes sužinosime daugelį dalykų, kurie atsitiko Jėzui paskutinę jo gyvenimo dieną, ir kaip jis buvo nužudytas. Jėzus skelbė apie trejus su puse metų, taigi ŠEŠTOJI dalis apima truputį daugiau kaip 34 metų laikotarpį.

 

ŠIOJE DALYJE

84 PASAKOJIMAS

Angelas aplanko Mariją

Jis praneša žinią nuo Dievo — Marija pagimdys kūdikį, kuris taps karaliumi ir karaliaus amžinai.

85 PASAKOJIMAS

Jėzus gimsta tvartelyje

Kodėl būsimasis karalius gimsta ten, kur paprastai laikomi gyvuliai?

86 PASAKOJIMAS

Vyrai, kuriuos veda žvaigždė

Kas atvedė astrologus pas Jėzų? Atsakymas greičiausiai jus nustebins.

87 PASAKOJIMAS

Jaunasis Jėzus šventykloje

Jis nuostabą kelia netgi vyresniesiems vyrams, mokantiems šventykloje.

88 PASAKOJIMAS

Jonas krikštija Jėzų

Jonas krikštija atgailaujančius nusidėjėlius, bet Jėzus nepadarė nuodėmės. Tad kodėl Jonas jį pakrikštija?

89 PASAKOJIMAS

Jėzus išvalo šventyklą

Būtent meilė Jėzų pastūmėja imtis tokių ryžtingų veiksmų.

90 PASAKOJIMAS

Su moterimi prie šulinio

Ar gali vanduo, kurio pasiūlė Jėzus, amžiams numalšinti troškulį?

91 PASAKOJIMAS

Jėzus moko ant kalno

Nesenstanti išmintis, sudėta Kalno pamoksle.

92 PASAKOJIMAS

Jėzus prikelia mirusiuosius

Dievas Jėzui suteikė tokią galią, kad pakako ištarti du žodžius ir Jajiro dukra atgijo.

93 PASAKOJIMAS

Jėzus pamaitina daugybę žmonių

Stebuklingai pamaitindamas tūkstančius žmonių, Jėzus atskleidė kai ką svarbaus.

94 PASAKOJIMAS

Jis myli mažus vaikus

Jėzus apaštalus pamokė ne tik geriau pažinti vaikus, bet ir iš jų mokytis.

95 PASAKOJIMAS

Kaip Jėzus moko

Palyginimas apie gailestingąjį samarietį yra vienas iš pavyzdžių, kaip Jėzus mokė.

96 PASAKOJIMAS

Jėzus gydo ligonius

Ką visais savo stebuklais Jėzus pasiekė?

97 PASAKOJIMAS

Jėzus ateina kaip Karalius

Minios žmonių jį sveikina, bet džiaugiasi ne visi.

98 PASAKOJIMAS

Ant Alyvų kalno

Savo keturiems apaštalams Jėzus papasakojo dalykus, kurie dedasi mūsų dienomis.

99 PASAKOJIMAS

Aukštutiniame kambaryje

Kodėl Jėzus prisako mokiniams kasmet rengti šią ypatingą vakarienę?

100 PASAKOJIMAS

Jėzus sode

Kodėl Judas išdavė Jėzų pabučiavimu?

101 PASAKOJIMAS

Jėzus nužudomas

Prikaltas prie stulpo Jėzus prakalba apie būsimą rojų.