Rodyti straipsnį

Rodyti turinį

 78 PASAKOJIMAS

Ranka rašo ant sienos

Ranka rašo ant sienos

KAS čia vyksta? Šie žmonės prabangiai puotauja. Babilono karalius pasikvietė tūkstantį žymių svečių. Jie geria iš auksinių ir sidabrinių taurių bei dubenų, paimtų iš Jehovos šventyklos Jeruzalėje. Bet staiga ore pasirodo žmogaus rankos pirštai ir pradeda rašyti ant sienos. Visus apima išgąstis.

Tuo metu karaliauja Nabuchodonosaro anūkas Baltazaras. Jis šaukia, kad atvestų jo išminčius. ‘Kas perskaitys šį užrašą ir pasakys man jo reikšmę, — sako karalius, — tas gaus daug dovanų ir bus trečias žymiausias valdovas karalystėje.’ Bet niekas iš išminčių negali perskaityti užrašo ant sienos nei paaiškinti jo reikšmės.

Karaliaus motina išgirsta triukšmą ir įeina į didįjį valgomąjį. ‘Prašau, nesibaimink taip, — sako ji karaliui. — Tavo karalystėje yra vyras, pažįstantis šventuosius dievus. Kai karaliumi buvo tavo senelis Nabuchodonosaras, jis paskyrė jį visų savo išminčių vyriausiuoju. Jo vardas — Danielius. Liepk jį atvesti ir jis tau pasakys, ką visa tai reiškia.’

Nedelsiant atvedamas Danielius. Atsisakęs priimti bet kokias dovanas, Danielius pradeda pasakoti, kodėl Jehova kartą pašalino Baltazaro senelį Nabuchodonosarą iš karaliaus sosto. ‘Jis buvo labai išdidus, — sako Danielius. — Ir Jehova nubaudė jį.’

‘Bet tu, — sako Danielius Baltazarui, — žinojai apie viską, kas jam atsitiko, ir tebesi toks pat išdidus, koks buvo Nabuchodonosaras. Tu atsinešei taures ir dubenis iš Jehovos šventyklos ir gėrei iš jų. Tu garbinai medinius ir akmeninius dievus, o negarbinai mūsų Didžiojo Kūrėjo. Todėl Dievas ir siuntė ranką užrašyti šiuos žodžius.’

‘O parašyta štai kas, — sako Danielius, — „MEʹNE, MEʹNE, TEʹKEL ir PARʹSIN“.

MEʹNE reiškia, kad Dievas suskaičiavo tavo karalystės dienas ir joms tuoj ateis galas. TEʹKEL reiškia, kad tu pasvertas ant svarstyklių ir tavyje nerasta nieko gera. PARʹSIN reiškia, kad tavo karalystė atiduota medams ir persams.’

Dar Danieliui tebekalbant, medai ir persai pradeda pulti Babiloną. Jie užima miestą ir nužudo Baltazarą. Tai, kas parašyta ant sienos, išsipildo dar tą pačią naktį! Bet kas dabar laukia izraelitų? Mes greitai apie tai sužinosime, bet pradžioje pažiūrėkime, kas atsitinka Danieliui.

Danieliaus 5:1-31.