Rodyti straipsnį

Rodyti antro lygio meniu

Rodyti turinį

Jehovos liudytojai

lietuvių

Mano biblinių pasakojimų knyga

 77 PASAKOJIMAS

Jie nenusilenkė

Jie nenusilenkė

AR TU dar prisimeni šiuos tris jaunus vyrus? Taip, tai Danieliaus draugai, kurie atsisakė valgyti netinkamą jiems maistą. Babiloniečiai juos pavadino Šadrachu, Mešachu ir Abednegu. Bet pažiūrėk dabar į juos. Kodėl jie nesilenkia prieš tą milžinišką statulą kaip visi kiti? Sužinokime.

Ar tu prisimeni įstatymus, užrašytus paties Jehovos, kurie pavadinti Dešimčia įsakymų? Pirmasis iš jų toks: ‘Tu neturi garbinti kitų dievų, išskyrus mane.’ Jauni vyrai čia paklūsta šiam įstatymui, nors tai jiems nėra lengva.

Babilono karalius Nabuchodonosaras pakvietė daug įžymių žmonių, kad jie pagerbtų jo pastatytą statulą. Jis ką tik baigė kalbėti visai tautai: ‘Kai tik išgirsite trimitų, arfų ir kitų muzikos instrumentų garsus, jūs turite nusilenkti ir pagarbinti šią auksinę statulą. Kas nenusilenks ir nepagarbins, bus tuoj pat įmestas į ugnimi žėruojančią įkaitintą krosnį.’

Sužinojęs, kad Šadrachas, Mešachas ir Abednegas nenusilenkė, Nabuchodonosaras labai supyksta. Jis liepia juos atvesti. Ir duoda jiems dar vieną galimybę nusilenkti. Bet jaunuoliai pasitiki Jehova. ‘Mūsų Dievas, kuriam mes tarnaujame, gali išgelbėti mus, — sako jie Nabuchodonosarui. — Bet jeigu jis ir neapsaugotų mūsų, mes tavo auksinei statulai nenusilenksime.’

Tai girdėdamas, Nabuchodonosaras dar labiau supyksta. Netoli stovi krosnis, ir jis liepia: ‘Iškūrenkite krosnį septynis kartus karščiau negu paprastai!’ Po to stipriausiems savo kariuomenės vyrams jis liepia surišti Šadrachą, Mešachą ir Abednegą ir mesti juos į krosnį. Krosnis taip stipriai įkaitinta, kad tie stiprieji vyrai žūva nuo liepsnos. Bet kaip su trimis jaunuoliais, kuriuos jie ten įmetė?

Karalius žiūri į krosnies vidų ir labai nusigąsta. ‘Argi ne tris vyrus surišome ir įmetėme į įkaitintą krosnį?’ — klausia jis.

‘Taip, tikrai’, — atsako jo tarnai.

‘Bet aš matau ugnyje vaikščiojant keturis vyrus, — sako jis. — Jie nesurišti ir ugnis jiems nekenkia. O ketvirtojo išvaizda panaši į dievo.’ Karalius prieina arčiau prie krosnies durų ir šaukia: ‘Šadrachai! Mešachai! Abednegai! Išeikite, Aukščiausiojo Dievo tarnai!’

Kai jie išeina, kiekvienas gali matyti, kad jie nė kiek nenukentėję. Tada karalius sako: ‘Tebūna pašlovintas Šadracho, Mešacho ir Abednego Dievas! Jis atsiuntė savo angelą ir apsaugojo juos, kadangi jie nenusilenkė ir negarbino jokio dievo, išskyrus savąjį.’

Ar šiuo puikiu ištikimybės Jehovai pavyzdžiu neturėtume sekti?

Išėjimo 20:3; Danieliaus 3:1-23, 91-97.