Rodyti straipsnį

Rodyti turinį

 82 PASAKOJIMAS

Mordekajas ir Estera

Mordekajas ir Estera

SUGRĮŽKIME keletą metų atgal dar iki Ezdro kelionės į Jeruzalę. Mordekajas ir Estera — patys žymiausi izraelitai Persijos karalystėje. Estera yra karalienė, o jos pusbrolis Mordekajas — antrasis valdžios vyras po karaliaus. Pažiūrėkime, kaip tai įvyko.

Esteros tėvai mirė, kai ji buvo dar visai maža, todėl Mordekajas ją užaugino. Ahasveras, Persijos karalius, turi Sūzų mieste rūmus, ir Mordekajas yra vienas iš jo tarnų. Štai vieną dieną karaliaus žmona Vastė nepaklūsta jam, todėl karalius išsirenka sau karaliene naują žmoną. Ar žinai, kokią moterį jis pasirenka? Taip, gražiąją jaunąją Esterą.

Ar matai šį išdidų vyrą, kuriam lenkiasi žmonės? Tai Hamanas. Jis Persijoje labai žymus vyras. Hamanas nori, kad Mordekajas, kurį tu matai čia sėdintį, taip pat jam nusilenktų. Bet Mordekajas to nenori daryti. Jis nemano, kad būtų teisinga lenktis tokiam blogam žmogui. Tai labai užrūstina Hamaną. Ir štai ką jis daro.

Hamanas kalba karaliui melą apie izraelitus. ‘Jie yra blogi, nepaklūstantys tavo įstatymams žmonės, — sako jis. — Juos reikia išžudyti.’ Ahasveras nežino, kad jo žmona Estera yra izraelitė. Taigi jis paklauso Hamano ir išleidžia įstatymą, pagal kurį vieną dieną turi būti išžudyti visi izraelitai.

Kai Mordekajas išgirsta apie tą įstatymą, jis labai nuliūsta. Jis siunčia žinią Esterai: ‘Tu turi kalbėti su karaliumi ir prašyti, kad jis išgelbėtų mus.’ Eiti pas karalių nekviestam — tai reiškia pažeisti persų įstatymą. Bet Estera eina ir nepakviesta. Karalius ištiesia jos pusėn auksinę lazdą, o tai yra palankumo ženklas — ji nebus nužudyta. Estera pakviečia karalių ir Hamaną į didelę puotą. Čia karalius klausia Esterą, kokios malonės ji iš jo norėtų. Estera sako, kad ji pasakys jam tai, jeigu jis ir Hamanas ateis dar kartą į puotą kitą dieną.

Antrosios puotos metu Estera sako karaliui: ‘Aš ir mano tauta turime būti išžudyti.’ Karalius užsidega pykčiu. ‘Kas išdrįstų tai padaryti?’ — klausia jis.

‘Šis žmogus, šis priešas yra nedorasis Hamanas!’ — sako Estera.

Dabar karalius iš tiesų užsirūstina. Jis įsako nužudyti Hamaną. Po to karalius padaro Mordekają žymiausiu po savęs. Tada Mordekajas pasirūpina, kad būtų išleistas naujas įstatymas, leidžiantis izraelitams ginti savo gyvybę tą dieną, kurią jie turėjo būti išžudyti. Kadangi Mordekajas dabar toks žymus vyras, daug žmonių pagelbsti izraelitams, ir jie apsaugomi nuo savo priešų.

Biblinė Esteros knyga.