Rodyti straipsnį

Rodyti antro lygio meniu

Rodyti turinį

Jehovos liudytojai

lietuvių

Mano biblinių pasakojimų knyga

 83 PASAKOJIMAS

Jeruzalės sienos

Jeruzalės sienos

PAŽVELK, koks čia vyksta darbas. Izraelitai labai užsiėmę Jeruzalės sienų statyba. Kai karalius Nabuchodonosaras prieš 152 metus sunaikino Jeruzalę, jis sugriovė sienas ir sudegino miesto vartus. Pirmą kartą sugrįžę į tėvynę iš Babilono, izraelitai neatstatė sienų.

Kaip tu manai, kaip jautėsi visus tuos metus čia gyvenantys žmonės, kai miestas neturėjo sienų? Jie nesijautė saugūs. Jų priešai galėjo lengvai ateiti ir juos užpulti. Bet dabar šis vyras, vardu Nehemijas, pagaliau padeda žmonėms vėl atstatyti sienas. Ar žinai, kas yra Nehemijas?

Nehemijas — tai izraelitas, atvykęs iš Sūzų miesto, kur gyvena Mordekajas ir Estera. Nehemijas tarnavo karaliaus rūmuose, todėl jis galėjo būti geras Mordekajo ir karalienės Esteros draugas. Bet Biblija nesako, kad Nehemijas tarnavo Esteros vyrui, karaliui Ahasverui. Jis tarnavo kitam, po Ahasvero valdžiusiam, karaliui — Artakserksui.

Prisimink, Artakserksas yra geras karalius; jis davė Ezdrui parnešti Jeruzalėn daug pinigų Jehovos šventyklai atnaujinti. Bet Ezdras neatstatė sugriautų miesto sienų. Pažiūrėkime, kaip atsitiko, kad Nehemijas atliko šį darbą.

Jau praėjo 13 metų, kai Artakserksas davė Ezdrui pinigus šventyklai atnaujinti. Nehemijas dabar yra vyriausiasis karaliaus Artakserkso taurininkas. Jo pareigos — paduoti karaliui vyną ir prižiūrėti, kad niekas nebandytų karaliaus nunuodyti. Tai labai atsakingas darbas.

Štai vieną dieną Nehemijo brolis Hananis ir kiti vyrai iš Izraelio krašto atvyksta aplankyti Nehemijo. Jie papasakoja jam apie izraelitų patiriamus sunkumus ir apie tai, kad Jeruzalės sienos dar neatstatytos. Tai labai nuliūdina Nehemiją, ir jis dėl to meldžia Jehovą.

Vieną dieną karalius pastebi Nehemijo liūdesį ir klausia: ‘Kodėl tu toks liūdnas?’ Nehemijas papasakoja jam, kad jis sielvartauja dėl vargingos Jeruzalės būklės ir dėl to, kad sugriautos jos sienos. ‘Ko tu norėtum?’ — klausia karalius.

‘Leisk man eiti į Jeruzalę, — sako Nehemijas, — kad galėčiau atstatyti sienas.’ Karalius Artakserksas labai geras. Jis sako, kad Nehemijas gali eiti, ir padeda jam gauti statybai medienos. Atvykęs į Jeruzalę, Nehemijas tuoj apie savo planus papasakoja tautai. Jiems patinka ta mintis ir jie sako: ‘Pradėkime statyti.’

Kai izraelitų priešai mato kylančias sienas, jie sako: ‘Eisime ir užmušime juos, ir statybos darbas sustos.’ Bet Nehemijas išgirsta apie tai ir aprūpina dirbančiuosius kardais ir ietimis. Ir jis sako: ‘Nebijokite savo priešų. Kovokite už savo brolius, už savo vaikus, už savo žmonas ir už savo namus.’

Žmonės labai drąsūs. Dieną ir naktį jų ginklai paruošti, ir jie nenustoja statę. Todėl sienos baigiamos statyti tik per 52 dienas. Dabar žmonės mieste gali jaustis saugūs. Nehemijas ir Ezdras moko tautą Dievo įstatymo, ir žmonės laimingi.

Bet izraelitų gyvenimas vis dar ne toks, koks jis buvo prieš juos išvedant į Babilono nelaisvę. Tautą valdo Persijos karalius, ir žmonės turi jam tarnauti. Bet Jehova pažadėjo, kad jis atsiųs naują karalių, kuris atneš žmonėms taiką. Kas gi tas karalius? Kaip jis atneš taiką žemei? Praeina dar apie 450 metų, kol apie tai tampa daugiau žinoma. Tada gimsta pats žymiausias istorijoje kūdikis. Bet tai jau kitas pasakojimas.

Nehemijo 1—6 skyriai.