Rodyti straipsnį

Rodyti antro lygio meniu

Rodyti turinį

Jehovos liudytojai

lietuvių

Mano biblinių pasakojimų knyga

 81 PASAKOJIMAS

Pasitikėti Dievo pagalba

Pasitikėti Dievo pagalba

DAUG tūkstančių žmonių nukeliauja ilgą kelią nuo Babilono iki Jeruzalės. Bet kai jie atvyksta, miestas yra tik didžiulė griuvėsių krūva. Niekas čia negyvena. Izraelitai turi viską atstatyti iš naujo.

Patį pirmąjį jie atstato aukurą. Tai vieta, kur jie gali aukoti gyvulių aukas, arba dovanas, Jehovai. Praėjus keliems mėnesiams, izraelitai pradeda statyti šventyklą. Bet aplinkinėse šalyse gyvenantys priešai nenori, kad izraelitai ją statytų. Jie mėgina gąsdinti juos, kad jie nustotų statę. Galiausiai šie priešai išgauna iš naujojo Persijos karaliaus įsakymą, draudžiantį statybos darbus.

Bėga metai. Dabar jau 17 metų, kai izraelitai grįžo iš Babilono. Jehova siunčia savo pranašus Agėją ir Zachariją, kad jie kviestų žmones vėl pradėti statyti. Žmonės pasitiki Jehovos pagalba ir paklauso pranašų. Jie vėl atnaujina statybą, nors įstatymas tai jiems ir draudžia.

Todėl persų pareigūnas, vardu Tatanajis, ateina ir klausia izraelitų, kokią teisę jie turi statyti šventyklą. Izraelitai jam atsako, kad būnant Babilone karalius Kyras jiems pasakė: ‘Dabar eikite į Jeruzalę ir statykite šventyklą Jehovai, savo Dievui.’

Tatanajis siunčia laišką į Babiloną, kuriame klausia, ar Kyras, kuris dabar jau miręs, tikrai taip pasakė. Greitai ateina laiškas nuo naujojo Persijos karaliaus. Jame rašoma, kad Kyras tikrai taip pasakė. Taigi karalius rašo: ‘Leisk izraelitams statyti savo Dievui šventyklą. Ir aš įsakau tau padėti jiems.’ Maždaug po ketverių metų šventykla pastatyta, ir izraelitai labai džiaugiasi.

Praeina dar daug metų. Jau beveik 48 metai, kai šventykla užbaigta. Tauta Jeruzalėje gyvena skurdžiai, ir miestas bei Dievo šventykla neatrodo labai puošniai. Tuo metu Babilone gyvenantis žydas Ezdras sužino, kad būtina atnaujinti Dievo šventyklą. Ar žinai, ką jis daro?

Ezdras eina pas Persijos karalių Artakserksą, ir šis gerasis karalius duoda Ezdrui nunešti Jeruzalėn daug dovanų. Ezdras prašo Babilone gyvenančių izraelitų padėti jam nunešti šias dovanas į Jeruzalę. Apie 6000 žmonių sutinka eiti su juo. Jie nešasi su savimi daug sidabro ir aukso bei kitų brangenybių.

Ezdras susirūpinęs, kadangi keliuose siautėja plėšikai. Jie gali atimti iš jų sidabrą ir auksą ir nužudyti juos. Taigi kaip tu matai paveiksle, Ezdras sukviečia visus žmones. Jie meldžia Jehovą apsaugoti juos per jų ilgą kelionę į Jeruzalę.

Ir Jehova apsaugo juos. Po keturių mėnesių kelionės jie saugiai pasiekia Jeruzalę. Ar tai neparodo, kad Jehova gali apsaugoti tuos, kurie pasitiki jo pagalba?

Ezdro 2—8 skyriai.