Izraelitų tikėjimas Babilono nelaisvėje ne kartą buvo išbandomas. Šadrachas, Mešachas ir Abednegas buvo įmesti į ugnimi žėruojančią įkaitintą krosnį, bet Dievas išvedė iš ten juos gyvus. Vėliau, medams ir persams nukariavus Babiloną, Danielius buvo įmestas į liūtų duobę, bet Dievas jį taip pat apsaugojo, uždarydamas liūtams nasrus.

Galiausiai persų karalius Kyras išlaisvino izraelitus. Jie grįžo į savo tėvynę lygiai po 70 savo nelaisvės Babilone metų. Pirmutinis darbas, kurio jie ėmėsi sugrįžę Jeruzalėn, buvo Jehovos šventyklos atstatymas. Tačiau priešai greitai sustabdė jų darbą. Todėl tik praėjus 22 metams po sugrįžimo Jeruzalėn, jie pagaliau atstatė šventyklą.

Toliau mes sužinosime apie Ezdro kelionę atgal į Jeruzalę papuošti šventyklos. Tai įvyko praėjus 47 metams po šventyklos atstatymo. Po to, praėjus 13 metų po Ezdro kelionės, Nehemijas padėjo atstatyti sugriautas Jeruzalės sienas. PENKTOJI dalis apima 152 metų istorijos laikotarpį.