Rodyti straipsnį

Rodyti antro lygio meniu

Rodyti turinį

Jehovos liudytojai

lietuvių

Mano biblinių pasakojimų knyga

5 DALIS

Nuo Babilono nelaisvės iki Jeruzalės sienų atstatymo

Nuo Babilono nelaisvės iki Jeruzalės sienų atstatymo

Izraelitų tikėjimas Babilono nelaisvėje ne kartą buvo išbandomas. Šadrachas, Mešachas ir Abednegas buvo įmesti į ugnimi žėruojančią įkaitintą krosnį, bet Dievas išvedė iš ten juos gyvus. Vėliau, medams ir persams nukariavus Babiloną, Danielius buvo įmestas į liūtų duobę, bet Dievas jį taip pat apsaugojo, uždarydamas liūtams nasrus.

Galiausiai persų karalius Kyras išlaisvino izraelitus. Jie grįžo į savo tėvynę lygiai po 70 savo nelaisvės Babilone metų. Pirmutinis darbas, kurio jie ėmėsi sugrįžę Jeruzalėn, buvo Jehovos šventyklos atstatymas. Tačiau priešai greitai sustabdė jų darbą. Todėl tik praėjus 22 metams po sugrįžimo Jeruzalėn, jie pagaliau atstatė šventyklą.

Toliau mes sužinosime apie Ezdro kelionę atgal į Jeruzalę papuošti šventyklos. Tai įvyko praėjus 47 metams po šventyklos atstatymo. Po to, praėjus 13 metų po Ezdro kelionės, Nehemijas padėjo atstatyti sugriautas Jeruzalės sienas. PENKTOJI dalis apima 152 metų istorijos laikotarpį.

 

ŠIOJE DALYJE

77 PASAKOJIMAS

Jie nenusilenkė

Ar išgelbės Dievas tris jaunuolius, kurie, norėdami likti jam ištikimi, pateko į krosnį?

78 PASAKOJIMAS

Ranka rašo ant sienos

Pranašas Danielius išaiškina, ką reiškia keturi paslaptingi žodžiai.

79 PASAKOJIMAS

Danielius liūtų duobėje

Danielius pasmerktas mirti. Ar pavyks jam išsisukti nuo mirties?

80 PASAKOJIMAS

Dievo tauta palieka Babiloną

Kada karalius Kyras užima Babiloną, išsipildo viena Biblijos pranašystė. Po kurio laiko jis išpildo dar kitą.

81 PASAKOJIMAS

Pasitikėti Dievo pagalba

Izraelitai sulaužo karaliaus įsakymą, kad įvykdytų Dievo priesaką. Ar Dievas juos palaimins?

82 PASAKOJIMAS

Mordekajas ir Estera

Nors karalienė Vastė buvo labai graži, karalius Ahasveras naująja karaliene išsirinko Esterą. Kodėl?

83 PASAKOJIMAS

Jeruzalės sienos

Atstatydami sieną, darbininkai dieną naktį turi būti apsiginklavę kalavijais ir ietimis.