Rodyti straipsnį

Rodyti antro lygio meniu

Rodyti turinį

Jehovos liudytojai

lietuvių

Mano biblinių pasakojimų knyga

 59 PASAKOJIMAS

Kodėl Dovydas turi bėgti

Kodėl Dovydas turi bėgti

PO TO, kai Dovydas užmuša Galijotą, Izraelio armijos vadas Abneris atveda jį pas Saulių. Saulius labai patenkintas Dovydu. Jis padaro jį vienu iš savo armijos vyriausiųjų ir priima gyventi į karaliaus namus.

Vėliau, kai armija grįžta nugalėjusi filistinus, moterys dainuoja: ‘Saulius užmušė tūkstantį, bet Dovydas dešimtį tūkstančių.’ Saulių apima pavydas, kadangi Dovydui tenka daugiau garbės negu jam. Bet Sauliaus sūnus Jonatas nepavydi Dovydui. Jis labai myli Dovydą, ir Dovydas taip pat myli jį. Taip jie abu pasižada vienas kitam visada būti draugai.

Dovydas yra geras arfininkas, ir Sauliui patinka klausytis jo grojimo. Bet vieną dieną pavydas paskatina Saulių baisiai pasielgti. Kai Dovydas groja arfa, Saulius ima savo ietį ir meta ją sakydamas: ‘Aš prismeigsiu Dovydą prie sienos!’ Bet Dovydas spėja išsisukti — ietis pralekia pro šalį. Vėliau Saulius vėl meta savo ietį į Dovydą, bet nepataiko. Taigi Dovydas dabar žino, kad turi būti labai atsargus.

Ar tu atsimeni Sauliaus duotą pažadą? Jis sakė, kad duos savo dukterį į žmonas tam, kas užmuš Galijotą. Saulius pagaliau sako Dovydui, kad jis gali gauti jo dukterį Micholę, bet pirma turi užmušti 100 priešų, filistinų. Tik įsivaizduok! Saulius tikrai tikisi, kad filistinai nužudys Dovydą. Bet taip neatsitinka, ir Saulius atiduoda savo dukterį Dovydui į žmonas.

Vieną dieną Saulius sako Jonatui ir visiems savo tarnams, kad jis nori užmušti Dovydą. Bet Jonatas sako savo tėvui: ‘Nedaryk žalos Dovydui. Jis niekada nieko pikta tau nepadarė. Priešingai, visa, ką jis darė, tau buvo didelė pagalba. Jis rizikavo savo gyvybe užmušdamas Galijotą, ir kai tu tai pamatei, tu džiaugeisi.’

Saulius paklauso savo sūnaus ir pažada neliesti Dovydo. Dovydas priimamas atgal ir tarnauja Sauliaus namuose kaip ir anksčiau. Tačiau vieną dieną, kai Dovydas groja, Saulius vėl meta į jį savo ietį. Dovydas metasi į šalį ir ietis įsminga į sieną. Tai trečias kartas! Dovydas dabar žino, kad turi bėgti!

Tą naktį Dovydas pareina į savo namus. Bet Saulius pasiunčia kelis vyrus, kad jį nužudytų. Micholė žino tėvo planus. Ji sako savo vyrui: ‘Jeigu tu šiąnakt neišeisi, rytoj būsi miręs.’ Tą naktį Micholė padeda Dovydui pabėgti per langą. Apie septynerius metus Dovydas turi slapstytis tai vienoje, tai kitoje vietoje, kad Saulius negalėtų jo rasti.

1 Samuelio 18:1-30; 19:1-18.

Pasidomėkite

FILMAI

Dovydas. Jis pasitikėjo Dievu

Dovydas nenustojo tarnauti Dievui net ir tada, kai patyrė išmėginimų ir kai pats padarė klaidų. Jis paliko sektiną ištikimybės pavyzdį.