PRIEŠ savo mirtį Dovydas perdavė Saliamonui Jehovos šventyklos statybos planą, kurį jis gavo nuo Dievo. Ketvirtais savo valdymo metais Saliamonas pradeda statyti šventyklą, ir jos statyba užtrunka septynerius su puse metų. Dešimtys tūkstančių vyrų dirba šventyklos statyboje, ir pastatui išleidžiama daugybė pinigų, nes čia sunaudojama daug aukso ir sidabro.

Šventykloje yra dvi pagrindinės patalpos, lygiai kaip padangtėje. Bet šios patalpos dvigubai didesnės negu buvo padangtėje. Sandoros skrynią Saliamonas padeda vidinėje šventyklos patalpoje, o kitus daiktus, kurie buvo saugomi padangtėje, perneša į kitą patalpą.

Pastačius šventyklą, vyksta didelės iškilmės. Saliamonas atsiklaupia priešais šventyklą ir meldžiasi, kaip tu matai paveiksle. ‘Visas dangus negali tavęs aprėpti, — sako Saliamonas Jehovai, — kaipgi tad daug mažiau šita šventykla. Bet prašau, mano Dieve, išklausyk savo tautą, kai jie melsis šitoje vietoje.’

Kai Saliamonas baigia savo maldą, iš dangaus nužengia ugnis. Ji sudegina paruoštus aukoti gyvulius. Ir ryški Jehovos šviesa pripildo šventyklą. Tai rodo, kad Jehova klausosi ir kad jis patenkintas šventykla bei Saliamono malda. Dabar žmonės ateina garbinti ne į padangtę, o į šventyklą.

Ilgą laiką Saliamonas valdo išmintingai, ir žmonės yra laimingi. Bet Saliamonas veda daug svetimšalių moterų, kurios negarbina Jehovos. Ar matai, kaip viena iš jų garbina stabą? Galiausiai Saliamono žmonos patraukia jį, kad jis taip pat garbintų kitus dievus. Ar žinai, kas atsitinka, kai Saliamonas ima tai daryti? Jis nebesielgia maloniai su savo tauta. Jis pasidaro žiaurus ir tauta nebėra laiminga.

Todėl Jehova užsirūstina ant Saliamono ir sako jam: ‘Aš atimsiu iš tavęs karalystę ir duosiu ją kitam vyrui. Tačiau to nepadarysiu tavo gyvenimo dienomis, bet valdant tavo sūnui. Bet aš neatimsiu visų karalystės žmonių iš tavo sūnaus.’ Pažiūrėkime, kaip tai atsitinka.