Rodyti straipsnį

Rodyti antro lygio meniu

Rodyti turinį

Jehovos liudytojai

lietuvių

Mano biblinių pasakojimų knyga

 69 PASAKOJIMAS

Mergaitė padeda įžymiam vyrui

Mergaitė padeda įžymiam vyrui

AR ŽINAI, ką sako ši maža mergaitė? Ji kalba poniai apie Jehovos pranašą Eliziejų ir apie stebuklingus dalykus, kuriuos Jehovos padedamas jis padarė. Ponia nežino apie Jehovą, kadangi ji — ne izraelitė. Tad pažiūrėkime, kaip mergaitė atsirado ponios namuose.

Ponia — sirė. Jos vyras — sirų armijos vadas Naamanas. Sirai paėmė šią mažą izraelitų mergaitę į nelaisvę, ir ji dabar patarnauja Naamano žmonai.

Naamanas serga baisia raupsų liga. Dėl šios ligos gali pradėti pūti ir kristi kai kurie žmogaus kūno raumenys. Štai ką sako mergaitė Naamano žmonai: ‘Aš norėčiau, kad mano valdovas nuvyktų pas Jehovos pranašą Izraelyje. Jis išgydytų jį nuo raupsų.’ Vėliau apie tai pranešama ponios vyrui.

Naamanas labai nori pasveikti; todėl jis nusprendžia keliauti į Izraelį. Nuvykęs jis ateina prie Eliziejaus namų. Eliziejus liepia savo tarnui išeiti ir pasakyti Naamanui, kad šis apsiplautų Jordano upėje septynis kartus. Naamanas labai supyksta ir sako: ‘Upės mano šalyje geresnės už bet kurią Izraelio upę!’ Ir tai pasakęs, jis nueina.

Bet vienas jo tarnų sako jam: ‘Pone, jeigu Eliziejus būtų liepęs padaryti tau ką nors sunkaus, tu tai darytum. Tai kodėl tau dabar neapsiplauti, kaip jis sako?’ Naamanas paklauso savo tarno ir nukeliavęs pasineria septynis kartus Jordano upėje. Kai jis tai padaro, jo kūnas tampa stiprus ir sveikas!

Naamanas be galo laimingas. Jis grįžta pas Eliziejų ir sako jam: ‘Dabar aš iš tikrųjų žinau, kad Izraelio Dievas yra vienintelis tikrasis Dievas visoje žemėje. Taigi prašau, priimk nuo manęs šią dovaną.’ Bet Eliziejus atsako: ‘Ne, aš nepriimsiu.’ Eliziejus žino, kad būtų neteisinga priimti dovaną, kadangi Naamaną išgydė Jehova. Bet Eliziejaus tarnas Giezis norėtų dovanos sau.

Taigi štai ką Giezis padaro. Naamanui išvykus, Giezis bėga paskui ir pasiveja jį. ‘Eliziejus siuntė mane pasakyti, kad jis norėtų truputį dovanų draugams, kurie ką tik atvyko jo aplankyti’, — sako Giezis. Tai, žinoma, melas. Tačiau Naamanas nežino, kad tai melas; jis duoda Gieziui kai kurių daiktų.

Kai Giezis grįžta namo, Eliziejus žino, ką jis padarė. Tai jam pasakė Jehova. Taigi jis sako: ‘Kadangi tu taip piktai pasielgei, Naamano raupsai prilips tau.’ Ir tuojau pat tai įvyksta!

Ko mes galime iš viso to išmokti? Pirmiausia, kad turime būti kaip ta maža mergaitė ir kalbėti apie Jehovą. Tai gali atnešti daug gero. Antra, mes neturime būti išdidūs, koks pradžioje buvo Naamanas, bet turime klausyti Dievo tarnų. Ir trečia, mes neturime meluoti kaip Giezis. Kaipgi daug mes galime sužinoti skaitydami Bibliją, ar ne?

4 Karalių 5:1-27.

Pasidomėkite

DRAUGAUK SU JEHOVA

Jehova duoda drąsos

Kaip įgyti drąsos papasakoti kitiems apie Jehovą?

IDĖJOS BIBLIJOS STUDIJOMS

Raupsuotasis išgydomas

Ką raupsais sergantis Naamanas turėjo padaryti, kad išgytų?

PAVEIKSLĖLIAI SU UŽDUOTIMIS

Gehazis prisimeluoja

Kokius du dalykus pamelavo Gehazis? Atsispausdinkite šias užduotis, sujunkite taškus ir pamąstykite, ko iš šio Biblijos pasakojimo pasimokome.