PAŽVELK, štai Samuelis pila aliejų ant to vyro galvos. Tuo metu tai buvo įprastas būdas parodyti, kad tas asmuo išrinktas karaliumi. Jehova liepia išpilti aliejų ant Sauliaus galvos. Tai ypatingas, malonaus kvapo aliejus.

Saulius nemanė, kad jis pakankamai geras, jog būtų karaliumi. ‘Aš priklausau Benjamino giminei, vienai iš mažiausiųjų Izraelyje, — sako jis Samueliui. — Kodėl tu sakai, kad aš būsiu karaliumi?’ Jehovai patinka Saulius, kadangi jis nesideda didžiu ir svarbiu. Todėl Jis ir išrenka jį karaliumi.

Bet Saulius nėra koks vargšas ar nežymus žmogus. Jis kilęs iš turtingos šeimos, labai gražus ir aukštas vyras. Savo ūgiu jis beveik pėda aukštesnis už bet kurį Izraelio vyrą! Be to, Saulius labai greitas bėgikas ir labai stiprus. Tauta džiaugiasi, kad Jehova išrinko karaliumi Saulių. Jie visi pradeda šaukti: ‘Tegyvuoja karalius!’

Izraelio priešai stiprūs kaip ir anksčiau. Jie vis dar sukelia izraelitams daug sunkumų. Netrukus po to, kai Saulius tampa karaliumi, prieš juos į kovą pakyla amonitai. Bet Saulius surenka didelę armiją ir laimi pergalę prieš juos. Todėl tauta laiminga, kad Saulius yra jų karalius.

Metams bėgant Sauliaus vadovaujami izraelitai pasiekia daug pergalių prieš savo priešus. Saulius taip pat turi drąsų sūnų Jonatą. Ir Jonatas padeda Izraeliui laimėti daug mūšių. Pikčiausi izraelitų priešai vis dar tebėra filistinai. Vieną dieną tūkstančių tūkstančiai filistinų susirenka kovoti su izraelitais.

Samuelis liepia Sauliui palaukti, kol jis ateis ir paaukos auką, arba dovaną, Jehovai. Tačiau Samuelis delsia atvykti. Saulius baiminasi, kad filistinai pradės mūšį, todėl jis ima ir paaukoja auką pats. Kai Samuelis pagaliau ateina, jis pasako Sauliui, jog šis pasielgė nepaklusniai. ‘Jehova išrinks kitą vyrą Izraelio karaliumi’, — sako Samuelis.

Vėliau Saulius vėl nepaklūsta. Todėl Samuelis jam sako: ‘Verčiau yra paklusti Jehovai, negu aukoti jam kaip dovaną pačias geriausias avis. Kadangi tu nepaklusai Jehovai, Jehova nepaliks tavęs Izraelio karaliumi.’

Mes galime iš to daug pasimokyti. Tai mums parodo, kaip svarbu visada paklusti Jehovai. Iš to taip pat matome, kad geras asmuo, toks kaip Saulius, gali pasikeisti ir tapti blogas. Mes niekada nenorime tapti blogi, ar ne?

1 Samuelio 9—11 skyriai; 13:5-14; 14:47-52; 15:1-35; 2 Samuelio 1:23.