Rodyti straipsnį

Rodyti antro lygio meniu

Rodyti turinį

Jehovos liudytojai

lietuvių

Mano biblinių pasakojimų knyga

 63 PASAKOJIMAS

Išmintingasis karalius Saliamonas

Išmintingasis karalius Saliamonas

DAR tebebūdamas paauglys, Saliamonas tampa karaliumi. Jis myli Jehovą ir seka gerais savo tėvo Dovydo patarimais. Jehova patenkintas Saliamonu ir vieną naktį jis sako jam sapne: ‘Saliamonai, ką tu norėtum, kad tau duočiau?’

Į tai Saliamonas atsako: ‘Jehova, mano Dieve, aš esu labai jaunas ir nežinau, kaip valdyti. Tad duok man išminties, kad valdyčiau tavo tautą teisingai.’

Jehovai patinka Saliamono prašymas. Taigi Jis sako: ‘Kadangi tu prašei išminties, o ne ilgo gyvenimo ar turtų, aš duosiu tau daugiau išminties negu kam nors kitam, kada nors gyvenusiam. Bet aš taip pat tau duosiu ir tai, ko tu neprašei, — turtų ir garbę.’

Netrukus pas Saliamoną ateina dvi moterys išspręsti sunkios problemos. ‘Ši moteris ir aš gyvename vienuose namuose, — aiškina viena iš jų. — Aš pagimdžiau berniuką, o po dviejų dienų ji taip pat pagimdė kūdikį berniuką. Po to vieną naktį jos kūdikis mirė. Bet kai aš miegojau, ji padėjo savo mirusį vaiką šalia manęs, o manąjį pasiėmė. Kai aš pabudau ir apžiūrėjau mirusį vaiką, pamačiau, kad jis ne mano.’

Į tai kita moteris sako: ‘Ne! Miręs vaikas yra jos, o gyvasis mano!’ Pirmoji moteris atsako: ‘Ne! Miręs vaikas yra jos, o gyvasis mano!’ Taip šios moterys ginčijasi. Ką darys Saliamonas?

Jis pasiunčia atnešti kardo, ir kai jį atneša, sako: ‘Perkirskite gyvąjį vaiką į dvi dalis ir duokite vieną dalį vienai, o kitą — kitai.’

‘Ne! — šaukia tikroji motina. — Meldžiu, nežudykite vaiko. Atiduokite jį jai!’ Bet antroji moteris sako: ‘Tenebus nei tau, nei man; perkirskite jį.’

Galiausiai Saliamonas taria: ‘Nežudykite vaiko! Atiduokite jį pirmajai moteriai. Ji yra tikroji motina.’ Saliamonas tai žino, kadangi tikroji motina taip labai myli savo kūdikį, kad pasiruošusi atiduoti jį kitai moteriai, kad tik jis nebūtų nužudytas. Kai žmonės girdi, kaip Saliamonas išsprendė problemą, jie džiaugiasi, turėdami tokį išmintingą karalių.

Valdant Saliamonui, Dievas laimina tautą, padarydamas žemę derlingą, ir užauga gausus kviečių ir miežių, vynuogių ir figų bei kitų vaisių derlius. Žmonės vilki gražius rūbus ir gyvena geruose namuose. Visi turi apsčiai visokių gėrybių.

3 Karalių 3:3-28; 4:29-34.