Rodyti straipsnį

Rodyti antro lygio meniu

Rodyti turinį

Jehovos liudytojai

lietuvių

Mano biblinių pasakojimų knyga

 73 PASAKOJIMAS

Paskutinis geras Izraelio karalius

Paskutinis geras Izraelio karalius

JOZIJUI tik aštuoneri metai, kai jis tampa dviejų pietinių Izraelio giminių karaliumi. Tai labai jaunas amžius būti karaliumi. Todėl pradžioje kai kurie vyresni asmenys padeda jam valdyti tautą.

Iškaraliavęs septynerius metus, Jozijas pradeda ieškoti Jehovos. Jis seka pavyzdžiu tokių gerų karalių kaip Dovydas, Jozapatas ir Ezekijas. Tebebūdamas paauglys, Jozijas imasi drąsaus žygio.

Jau ilgą laiką dauguma izraelitų elgiasi labai blogai. Jie garbina klaidingus dievus. Jie lenkiasi stabams. Todėl Jozijas eina su savo vyrais per šalį ir pradeda šalinti klaidingą garbinimą. Tai yra didžiulis darbas, kadangi tiek daug žmonių garbina klaidingus dievus. Tu gali matyti Joziją ir jo vyrus, kaip jie daužo stabus.

Po to Jozijas įpareigoja tris vyrus atnaujinti Jehovos šventyklą. Surenkami iš žmonių pinigai ir atiduodami tiems vyrams, kad jie mokėtų už padarytą darbą. Kai jie dirba prie šventyklos, vyriausiasis kunigas Helkijas atranda čia kažką labai svarbaus. Tai įstatymo knyga, kurią Jehova buvo liepęs Mozei parašyti prieš daug daug metų. Ji buvo dingusi ilgą laiką.

Knygą atneša Jozijui, ir jis prašo ją jam paskaityti. Klausydamasis Jozijas gali suprasti, kad tauta nesilaikė Jehovos įstatymo. Jam labai skaudu, ir jis perplėšia savo drabužius, kaip tu gali čia matyti. Jis sako: ‘Jehova rūstinasi ant mūsų, kadangi mūsų tėvai nesilaikė parašytų šioje knygoje įstatymų.’

Jozijas įsako vyriausiajam kunigui Helkijui sužinoti, ką Jehova ketina su jais daryti. Helkijas eina pas pranašę Holdą ir klausia jos. Ji praneša jam šią Jehovos žinią, kurią jis turi perduoti Jozijui: ‘Jeruzalė ir visi gyventojai bus nubausti, kadangi jie garbino klaidingus dievus ir šalis prisipildė piktadarybių. Bet kadangi tu, Jozijau, darei tai, kas gera, šita bausmė ateis tik po tavo mirties.’

2 Kronikų 34:1-28.

Pasidomėkite

BIBLIJOS KORTELĖS

Biblijos kortelė: Jošijas

Nors tėvas rodė blogą pavyzdį, Jošijas vis tiek pasirinko tarnauti Dievui. Kas jam padėjo teisingai apsispręsti?