Rodyti straipsnį

Rodyti antro lygio meniu

Rodyti turinį

Jehovos liudytojai

lietuvių

Mano biblinių pasakojimų knyga

 67 PASAKOJIMAS

Jozapatas pasitiki Jehova

Jozapatas pasitiki Jehova

AR TU žinai, kas šie žmonės ir ką jie daro? Jie išeina į mūšį, o tie vyrai priekyje gieda. Bet tu gali paklausti: ‘Kodėl giesmininkai neturi kardų ir iečių, skirtų kovai?’ Pažiūrėkime.

Jozapatas yra dviejų Izraelio giminių karalius. Jis gyvena tuo pačiu laiku kaip ir šiaurinės 10-ies giminių karalystės karalius Achabas bei Jezabelė. Bet Jozapatas yra geras karalius; jo tėvas Asa taip pat buvo puikus karalius. Taip daug metų pietinės dviejų giminių karalystės žmonės džiaugiasi geru gyvenimu.

Bet dabar atsitinka tai, kas išgąsdina žmones. Žinianešiai Jozapatui praneša: ‘Didžiulė armija iš Moabo bei Amono kraštų ir Seiro kalno gyventojai eina tavęs užpulti.’ Daug izraelitų susirenka Jeruzalėje prašyti Jehovos pagalbos. Jie eina į šventyklą ir ten Jozapatas meldžiasi: ‘O Jehova, mūsų Dieve, mes nežinome, ką daryti. Mes esame bejėgiai prieš šią didžiulę armiją. Mes pasitikime tavo pagalba.’

Jehova išgirsta ir liepia vienam iš savo tarnų pasakyti tautai: ‘Tai ne jūsų kova, bet Dievo. Jums nereikės kovoti. Tik stebėkite ir matykite, kaip Jehova išgelbės jus.’

Kitą rytą Jozapatas sako žmonėms: ‘Pasitikėkite Jehova!’ Po to jis pastato giesmininkus kovotojų priekyje, ir žygiuodami jie gieda gyriaus giesmes Jehovai. Ar žinai, kas atsitinka, kai jie ateina arčiau kovos lauko? Jehova nukreipia priešo kareivius kovoti vienas prieš kitą. Ir kai izraelitai ateina, štai — visi priešo kareiviai negyvi!

Ar ne išmintingai pasielgė Jozapatas pasitikėdamas Jehova? Taip pat ir mes būsime išmintingi pasitikėdami Juo.

3 Karalių 22:41-54; 2 Kronikų 20:1-30.