Rodyti straipsnį

Rodyti antro lygio meniu

Rodyti turinį

Jehovos liudytojai

lietuvių

Mano biblinių pasakojimų knyga

 72 PASAKOJIMAS

Dievas padeda karaliui Ezekijui

Dievas padeda karaliui Ezekijui

AR ŽINAI, kodėl šis vyras meldžiasi Jehovai? Kodėl jis prieš Jehovos aukurą išdėstė šiuos laiškus? Šis vyras — tai Ezekijas. Jis yra dviejų pietinių Izraelio giminių karalius. Jis labai susirūpinęs. Kodėl?

Kadangi Asirijos pulkai jau sunaikino 10 šiaurinių giminių. Jehova leido, kad taip įvyktų, nes tie žmonės buvo labai blogi. Ir dabar Asirijos armija patraukė į kovą su dviejų giminių karalyste.

Asirijos karalius ką tik atsiuntė karaliui Ezekijui laiškus. Kaip tik šiuos laiškus Ezekijas ir išdėstė prieš Dievą. Laiškuose įžeidinėjamas Jehova, o Ezekijas raginamas pasiduoti. Štai kodėl Ezekijas meldžiasi: ‘O Jehova, išgelbėk mus nuo Asirijos karaliaus. Tuomet visos tautos sužinos, kad tik tu vienas esi Dievas.’ Ar Jehova išklausys Ezekiją?

Ezekijas yra geras karalius. Jis nepanašus į bloguosius 10-ies Izraelio giminių karalius arba į savo tėvą, blogąjį karalių Achazą. Ezekijas stengiasi paklusti visiems Jehovos įsakymams. Taigi Ezekijui baigus maldą, pranašas Izaijas siunčia jam žinią nuo Jehovos: ‘Asirijos karalius neįeis į Jeruzalę. Nė vienas iš jo karių net neprisiartins prie miesto. Jie nepaleis į miestą nė vienos strėlės.’

Pažvelk į paveikslą šiame puslapyje. Ar žinai, kas tie negyvi kariai? Tai asirai. Jehova siuntė savo angelą ir per vieną naktį jis nužudė 185 000 asirų karių. Todėl Asirijos karalius atsisako pulti ir grįžta namo.

Dviejų giminių karalystė išgelbėta, ir kurį laiką tauta gyvena ramiai. Bet Ezekijui mirus karaliumi tampa jo sūnus Manasas. Manasas ir po jo karaliavęs jo sūnus Amonas yra labai blogi karaliai. Vėl šalis prisipildo nusikaltimų ir prievartos. Kai karalių Amoną nužudo jo paties tarnai, dviejų giminių karalystės karaliumi tampa jo sūnus Jozijas.

4 Karalių 18:1-36; 19:1-37; 21:1-25.