Rodyti straipsnį

Rodyti antro lygio meniu

Rodyti turinį

Jehovos liudytojai

lietuvių

Mano biblinių pasakojimų knyga

 70 PASAKOJIMAS

Jona ir didelė žuvis

Jona ir didelė žuvis

PAŽVELK į tą vyrą vandenyje. Ar netyko jo baisi nelaimė? Ta žuvis tuojau jį praris! Ar žinai, kas šis vyras? Jo vardas — Jona. Pažiūrėkime, kaip jis atsidūrė tokioje sunkioje padėtyje?

Jona yra Jehovos pranašas. Netrukus po pranašo Eliziejaus mirties Jehova sako Jonai: ‘Eik į didįjį Ninevės miestą. Žmonių piktumas ten labai didelis, ir aš noriu, kad tu jiems kalbėtum apie tai.’

Bet Jona nenori eiti. Taigi jis sėda į laivą, kuris plaukia į priešingą pusę nuo Ninevės. Jehova nepatenkintas tuo, kad Jona bėga. Todėl Jis sukelia didelę audrą. Ta audra tokia smarki, kad laivui gresia pavojus nuskęsti. Jūrininkai labai išsigąsta ir šaukiasi savo dievų pagalbos.

Galiausiai Jona sako jiems: ‘Aš garbinu Jehovą — Dievą, sukūrusį dangų ir žemę. Ir aš bėgu todėl, nes nenoriu vykdyti užduoties, kurią pavedė man Jehova.’ Tada jūrininkai klausia: ‘Ką mums daryti su tavimi, kad nurimtų audra?’

‘Meskite mane į jūrą ir ji vėl nurims’, — sako Jona. Jūrininkai nenori to daryti, bet audrai vis labiau siaučiant pagaliau jie meta Joną per bortą. Tuojau pat audra liaujasi ir jūra vėl rami.

Kai Jona grimzta į vandenį, jį praryja didelė žuvis. Bet jis nežūsta. Tris dienas ir tris naktis jis yra tos žuvies pilve. Jona labai gailisi, kad nepakluso Jehovai ir nėjo į Ninevę. Ar žinai, ką jis daro?

Jona meldžia Jehovos pagalbos. Todėl Jehova padaro, kad žuvis išmestų Joną į sausumą. Po to Jona eina į Ninevę. Ar tai nemoko mus, kaip svarbu daryti viską, ką Jehova mums sako?

Biblinė Jonos knyga.