Rodyti straipsnį

Rodyti antro lygio meniu

Rodyti turinį

Jehovos liudytojai

lietuvių

Mano biblinių pasakojimų knyga

 65 PASAKOJIMAS

Karalystė padalijama

Karalystė padalijama

AR ŽINAI, kodėl šis vyras plėšo savo apsiaustą į gabalus? Jehova liepė jam taip daryti. Šis vyras — tai Dievo pranašas Achijas. Ar žinai, kas yra pranašas? Tai asmuo, kuriam Dievas iš anksto pasako, kas įvyks.

Achijas čia kalba Jeroboamui. Jeroboamas — tai vyras, kuriam Saliamonas buvo pavedęs kai kuriuos savo statybos darbus. Kai Achijas susitinka kelyje Jeroboamą, jis elgiasi keistai. Jis nusivelka savo naują apsiaustą ir suplėšo jį į 12 dalių. Jis sako Jeroboamui: ‘Pasiimk sau 10 dalių.’ Ar žinai, kodėl Achijas duoda Jeroboamui 10 dalių?

Achijas paaiškina, kad Jehova ruošiasi atimti iš Saliamono karalystę. Jis sako, kad Jehova duos Jeroboamui 10 giminių. Tai reiškia, kad tik dvi giminės liks valdyti Saliamono sūnui Roboamui.

Išgirdęs, ką Achijas pasakė Jeroboamui, Saliamonas labai supyksta. Jis bando užmušti Jeroboamą. Bet Jeroboamas pabėga į Egiptą. Po kurio laiko Saliamonas miršta. Jis karaliavo 40 metų, bet dabar karaliumi yra jo sūnus Roboamas. Būdamas Egipte Jeroboamas išgirsta, kad Saliamonas mirė, ir grįžta atgal į Izraelį.

Roboamas nėra geras karalius. Jis elgiasi su tauta dar niekšiškiau negu jo tėvas Saliamonas. Jeroboamas ir kai kurie kiti žymūs vyrai ateina pas karalių Roboamą ir prašo jį būti švelnesnį tautai. Bet Roboamas neklauso. Iš tikrųjų jis pasidaro dar nedoresnis negu anksčiau. Todėl tauta išrenka Jeroboamą karaliumi 10-čiai giminių, bet dviejų likusių Judo ir Benjamino giminių karaliumi lieka Roboamas.

Jeroboamas nenori, kad jo tauta eitų Jeruzalėn į šventyklą garbinti Jehovos. Todėl jis padaro du auksinius veršius ir liepia 10-ies giminių karalystės žmonėms juos garbinti. Greitai krašte paplinta nusikaltimai ir prievarta.

Taip pat daug sunkumų ir dviejų giminių karalystėje. Nepraeina nė penkeri metai nuo Roboamo karaliavimo pradžios, o Egipto valdovas pakyla kovoti prieš Jeruzalę. Jis paima iš Jeruzalės šventyklos daug brangenybių. Todėl šventykla tik neilgą laiką išlieka tokia, kokia buvo pastatyta.

3 Karalių 11:26-43; 12:1-33; 14:21-31.