Rodyti straipsnį

Rodyti turinį

 57 PASAKOJIMAS

Dievas išsirenka Dovydą

Dievas išsirenka Dovydą

AR MATAI, kas čia atsitiko? Jaunuolis išgelbėjo mažą ėriuką nuo meškos. Meška atėjo, pagriebė ėriuką ir norėjo jį suėsti. Bet jaunuolis vijosi ją ir išplėšė ėriuką iš meškos nasrų. Ir kai meška atsistojo piestu, jis griebė ją, smogė ir užmušė! Kitą kartą jis išgelbėjo vieną savo avį nuo liūto. Koks drąsuolis, ar ne? Ar žinai, kas jis?

Tai jaunasis Dovydas. Jis gyvena Betliejaus mieste. Jo senelis buvo Jobedas, Rutos ir Boozo sūnus. Ar prisimeni juos? O Dovydo tėvas yra Jesė. Dovydas gano savo tėvo avis. Dovydas gimė praėjus 10 metų po to, kai Jehova išrinko karaliumi Saulių.

Ateina laikas, kai Jehova sako Samueliui: ‘Pasiimk truputį ypatingo aliejaus ir eik į Jesės namus Betliejuje. Aš išrinkau karaliumi vieną iš jo sūnų.’ Kai Samuelis pamato vyriausiąjį Jesės sūnų Eliabą, jis sako pats sau: ‘Jis tikriausiai tas, kurį pasirinko Jehova.’ Bet Jehova sako jam: ‘Nežiūrėk į jo ūgį ir veido gražumą. Aš ne jį išrinkau būti karaliumi.’

Tada Jesė pašaukia savo sūnų Abinadabą ir atveda jį pas Samuelį. Bet Samuelis sako: ‘Ne, taip pat ir jo Jehova neišrinko.’ Po to Jesė atveda savo sūnų Samą. ‘Ne, jo taip pat neišrinko Jehova’, — sako Samuelis. Jesė atveda septynis savo sūnus pas Samuelį, bet Jehova neišrenka nė vieno iš jų. ‘Ar tai visi tavo sūnūs?’ — klausia Samuelis.

‘Liko dar jauniausias, — sako Jesė. — Bet jis gano lauke avis.’ Kai Dovydas atvedamas, Samuelis mato, kad tai malonios išvaizdos jaunuolis. ‘Tai šitas, — sako Jehova. — Pilk ant jo galvos aliejų.’ Ir Samuelis tai padaro. Ateis laikas, kai Dovydas taps Izraelio karaliumi.

1 Samuelio 17:34, 35; 16:1-13.