Rodyti straipsnį

Rodyti antro lygio meniu

Rodyti turinį

Jehovos liudytojai

lietuvių

Mano biblinių pasakojimų knyga

 60 PASAKOJIMAS

Abigailė ir Dovydas

Abigailė ir Dovydas

AR TU pažįsti šią gražią moterį, kuri eina pasitikti Dovydo? Jos vardas Abigailė. Ji sumani moteris, ir ji sulaiko Dovydą nuo blogo poelgio. Bet prieš sužinodami apie tai, pažiūrėkime, kas atsitiko Dovydui.

Pabėgęs nuo Sauliaus, Dovydas slepiasi oloje. Ten pas jį ateina jo broliai ir likusieji šeimos nariai. Iš viso apie 400 žmonių prisideda prie jo, ir Dovydas tampa jų vadu. Po to Dovydas eina pas Moabo karalių ir sako: ‘Leisk mano tėvui ir motinai pasilikti su tavimi, kol sužinosiu, kas man atsitiks.’ Vėliau Dovydas ir jo vyrai pradeda slapstytis kalnuose.

Po to Dovydas sutinka Abigailę. Jos vyras Nabalis — turtingas žemvaldys. Jis turi 3000 avių ir 1000 ožių. Nabalis — niekšingas žmogus. Bet jo žmona Abigailė labai graži. Be to, ji žino, kaip daryti tai, kas teisinga. Kartą ji net išgelbsti savo šeimą. Pažiūrėkime kaip.

Dovydas ir jo vyrai padarė gera Nabaliui. Jie padėjo saugoti jo avis. Taigi vieną dieną Dovydas pasiunčia kai kuriuos savo vyrus paprašyti Nabalio malonės. Dovydo vyrai ateina pas Nabalį tada, kai jis ir jo padėjėjai kerpa avis. Tai šventiška diena, ir Nabalis turi daug gardžių valgių. Todėl Dovydo vyrai sako: ‘Mes buvome tau geri. Mes nepavogėme nė vienos tavo avies, bet padėjome jas prižiūrėti. Dabar prašome, duok mums truputį maisto.’

‘Aš neduosiu maisto tokiems žmonėms kaip jūs’, — sako Nabalis. Jis kalba labai nedorai ir sako apie Dovydą blogus dalykus. Kai vyrai sugrįžta ir papasakoja apie tai Dovydui, jis labai užsirūstina. ‘Apsijuoskite savo kalavijais!’ — sako jis savo vyrams. Ir jie išžygiuoja nužudyti Nabalį ir jo vyrus.

Vienas iš Nabalio vyrų, išgirdęs tuos niekšingus jo pasakytus žodžius, pasako Abigailei, kas atsitiko. Abigailė nedelsdama paruošia šiek tiek maisto. Ji sukrauna tai ant kelių asilų ir iškeliauja. Pamačiusi Dovydą, ji nusėda nuo savo asilo, lenkiasi jam ir sako: ‘Meldžiu, pone, nekreipk dėmesio į mano vyrą Nabalį. Jis neprotingas ir jo darbai paiki. Čia dovana. Prašau, priimk ją ir atleisk mums dėl to, kas atsitiko.’

‘Tu išmintinga moteris, — atsako Dovydas. — Tu sulaikei mane, kad nenužudyčiau Nabalio ir neatkeršyčiau už jo niekšiškumą. Eik dabar ramiai į savo namus.’ Vėliau, kai Nabalis miršta, Abigailė tampa viena iš Dovydo žmonų.

1 Samuelio 22:1-4; 25:1-43.

Pasidomėkite

SEKIME JŲ TIKĖJIMU

Abigailė. Sveika nuovoka jai padiktavo, kaip elgtis

Kaip Abigailė net sunkiausiomis aplinkybėmis pasirodė esanti gera žmona ir ko iš jos pavyzdžio galime pasimokyti?