BIBLIJOJE yra knyga, pavadinta Rutos vardu. Tai pasakojimas apie vieną šeimą, kuri gyveno tais laikais, kai Izraelį valdė teisėjai. Ruta — jauna moteris iš Moabo žemės; ji nepriklauso Dievo tautai, Izraeliui. Bet kai Ruta sužino apie tikrąjį Dievą Jehovą, ji labai jį pamilsta. Noemė yra vyresnė moteris, kuri padėjo Rutai pažinti Jehovą.

Noemė — izraelitė. Ji ir jos vyras bei du sūnūs iškeliavo į Moabo šalį tuo metu, kai Izraelyje buvo mažai maisto. Po to vieną dieną mirė Noemės vyras. Vėliau Noemės sūnūs vedė dvi moabietes mergaites — Rutą ir Orfą. Bet maždaug po 10 metų abu Noemės sūnūs mirė. Kaip nuliūdo Noemė ir tos dvi jaunos moterys! Ką gi dabar darys Noemė?

Vieną dieną Noemė nusprendžia leistis į ilgą kelią namo, atgal pas savo tautą. Ruta ir Orfa nori pasilikti su ja ir todėl taip pat eina kartu. Bet joms jau kurį laiką keliaujant Noemė atsigręžia į marčias ir sako: ‘Grįžkite namo ir pasilikite su savo motinomis.’

Noemė atsisveikindama jas bučiuoja. Tada jos ima verkti, nes jos labai myli Noemę. Jos sako: ‘Ne! Mes eisime su tavimi pas tavo tautą.’ Bet Noemė atsako: ‘Jūs turite grįžti, mano dukterys. Namuose jums bus geriau.’ Tada Orfa apsigręžia ir nueina namo. Bet Ruta pasilieka.

Noemė atsisuka į ją ir sako: ‘Orfa nuėjo. Eik ir tu su ja namo.’ Bet Ruta atsako: ‘Nesistenk mane įkalbėti palikti tave! Leisk man eiti su tavimi. Kur tik tu eisi, eisiu ir aš, ir kur tu gyvensi, ten gyvensiu ir aš. Tavo tauta bus mano tauta ir tavo Dievas bus mano Dievas. Kurioje žemėje tu mirsi, ten mirsiu ir aš, ir ten mane palaidos.’ Kai Ruta taip pasako, Noemė daugiau jos nebeįkalbinėja grįžti.

Galiausiai abi moterys pareina į Izraelį. Čia jos apsigyvena. Ruta tuoj pat pradeda dirbti laukuose, nes prasidėjo miežių pjūtis. Vyras, vardu Boozas, leidžia jai rinkti miežius savo laukuose. Ar žinai, kas buvo Boozo motina? Tai buvo Rachaba iš Jericho miesto.

Vieną dieną Boozas sako Rutai: ‘Aš viską apie tave girdėjau ir apie tai, kokia tu buvai gera Noemei. Aš žinau, kad tu palikai savo tėvą ir motiną ir savo tėvynę ir atėjai apsigyventi tarp žmonių, kurių anksčiau nepažinojai. Te Jehova bus tau malonus!’

Ruta atsako: ‘Tu labai geras man, mano pone. Man pasidarė daug geriau nuo tavo malonių žodžių.’ Boozui labai patinka Ruta ir netrukus jis veda ją. Koks tai džiaugsmas Noemei! Bet Noemė džiaugiasi dar labiau, kai Rutai ir Boozui gimsta pirmasis sūnus, Jobedas. Vėliau Jobedas tampa Dovydo seneliu; o apie Dovydą mes vėliau dar daug sužinosime.

Biblinė Rutos knyga.